Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

541 Regeling van het militair v-rvoer over do spoorwegen ■ 1913. *

_541 Rtgvling van het militair ver.-'• r '^wr do tramwegen 1011: 1 Cfyaaf van icijziyinyoi 11)12. *

635 \ O-.'ischrift betrciiï-r.de manc* uvr> - on kaderoefeninsen:

1 1913. *

646 Vc orschrift betreffende de Log-: rplaats bij Harskam; 1903:

2 Za>Je opgave, van tcijzigingen 1913. *

604 Dienstvoorschrift voor stellingen: 1913 *

1

ib2 Chromo-topograpliische kaart op de schaal van 1 : 50.000: De verschenen bladen. *

__<S2_Ideni op de schaal van 1 :25.'.<jO: I)e verschenen bladen. ~

1

784 Kaarten van Nederland, uitgegeven door de Afdeeling Hydrographie van het Ministerie van Marine. *

De taarten z«n genummerd in dezelfde volgorde als in den „Catalogus van kaarten en boekwerken uitgegeven door de Afdeeling Hydrographie van het Ministerie van üarine".

785 Zeemansgids voor de Xederlandsche kust- 1913 *

2

882 Beschrijving van de uniformen, de tenuen en het paardetuig 2 van de landmacht: 1913.

884 Prijsbepaling voor: 1913. *

1

f43 Verslag der handelingen van de Vcrceniging Het Nederlandsche Roode Kruis: Deel 1913. *

950 Statistisch overzicht der behandelde zieken van het Leger hier te lande in het jaar 1908. ~ — Idem in: 1909. 1910 1911. * "

Statistisch overzicht der bij het Xederlandsche Leger hier

te lande behandelde zieke paarden in het jaar: 1910. *

Idem in: 1911. *

Sluiten