Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2032 Voorschrift op he: !:«ho.-r en hot onderhoud van de uraag-

1 bare wapenen, in --bruik bij de korpsen van het Legei: Wijzig ingsbhtd 1'JiS. s

2032 Voorschrift op h».i ':f h»i?r en liet onderhoud van de draagbare

2 wapenen in gebr.i.k bij landweer: D> t'Je wjziybigsblml 19 12. *

212S Baeilcker, A 1 fr : Krupp und die Entwicklung der Guszstahlfabi'ik zu lï-.n: '3' Anf. 1912.

2174 Mémorial des poudr— et salpctres: 1'ome 16. 1911—1912.

2447 Crunz, Lehrbuch ':-r Ballistik: III. Band. Experimentelle

24 Ballistik, oder L ' <v ion den ballistischen Alessungs- und

Beobachtungs-Meth-J-n. Iltrausgcgeben von C. Cranzu. K. Beek er. Uit F'-j. 1913.

2453 Beknopt overzicht >U~ proeven en oefeningen welke in het jaar 1911 bij het wapen der Artillerie hebben plaats gehad. Batavia: 1912. *

2560 Reglement op den inwendigen dienst der Veld- en der Rijdende Artillerie: 1912. *

2569 Beschrijving en gebruik van de kanonnen in gepantserde 9 batterijen en van den mitrailleur M. 83 te Fort bij Pannerden. Ontwerp 1911: Wijzigingsblad 1913. *

2572 Hoornblazersschool voor de Vesting-Artillerie en de korpsen Pantserfort-Artillerie en Pontonniers.: 1913. *

2572 Nummervoorschrift: Korpsen Onbereden Artillerie 1910: 1 Opgave van wijzigingen 1913. *

2577 Prijzen van artillerie materieel: 1913. *

1

2726 Toepfer, Wiederholungsbuch der Befestigungslehre: 3' Aufl. 1913.

2949 Voorschrift op den teclinischen kantoordienst. (Regiment

2 Genietroepen. Militaire telegraphie): 1912. *

Sluiten