Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

393') Einzelschriften über don Russisdi-japanischen Krieg: Heft A3~r>i 53. 54155, 56757. 5!' 60. til, 6i,l03 , 64.

3981» Taktischc Dotaildarstellung-'n au* dom russisch-japanischen A l 9 K r i oge: Heft I), 10. 191 3.

3943 Oost-Indische Krijgsgesohkdi-r.is. Breda. K. M. A.:

9. Verzameling van krijgsgeschiedkundige schetsen ten gebruikt bij het onderwijs in de taktiek tegen den I. V. Door W. J. Lu car die. .Vet atlas ito. 1913. Boekdruk. *

4434 Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik: Band 40 {Heft 1, 2, 3). 1911— 191i. Band 41 (Heft 1, 2, 3). 1912—1913.

4441 Enevklopadie der mathematischen Wissenschaften:

Band V11 B Heft 3, Band VI2 Heft 5.

4762 Scliarroo, Elementaire berekeningen van bouwkundige en

4 waterbouwkundige constructies: Deel 2 (hydraulica). 1913. *

4762 Klopper, Leerboek der toegepaste mechanika: Dl. 2.

5

4871 Schols (Cli. M.), Landmeten en waterpassen: 9e Dr. Door F. J. H. M. Thys. Met atlas 4to. 1912. *

4939 Verslag der Rijkscommissie voor graadmeting en waterpassing aangaande hare werkzaamheden gedurende het jaar: 1912. *

4955 Jaarverslag van den topographischen dienst in Nederlandsch1 Indië over: 1911. *

5188 Mitteilungen aus dem K. Materialprüfungsamt zu BerlinLichterfélde West: De verschenen nummers.

5246 Gids voor de bezoekers van het Koloniaal Museum te Haarlem: 1912. *

5256 Baren (v.), De bodem van Nederland: 4e en 5e stuk. 1913. 1

5280 Kon. Ned. Meteor. Instituut. Jaarboek: 63" jaarg. {2 Dln). 1912. *

Sluiten