Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7130 Verslag van den toestand der stadsbibliotheek te Haarlem 1 over: 191-2. *

7132 Catalogus der provinciale bibliothe-k van Friesland: Aanc listen gedurende het juar 1911. *

1144■ »ers-lag over den toestand dor Koninklijke Bibliotheek 1 over: 1912. *

7152 Catalogus der bibliotheek van het Departement van Oorlog: Eerste supplem>;,! i1903—1 Juli 1912). Door TT*. F. L. van de Wetering bljgettf. de Rooij. 1912. *

7156 Catalogus van kaarten en boekwerken uitgegeven door de Afdeeling Hydrographie. van het Ministerie van Marine1913. *

71ü5 De Militaire Spectator: De verschenen nummers.

7169 Mavors: idem.

2

7171 Orgaan der Vereeniging ter beoefening van de krijgswetenschap: idem. — Wetenschappelijk jaarbericht: 19)2. 8e jaarg.

7172 Militair-rechtelijk tijdschrift: idem.

1

7174 Indisch Militair Tijdschrift: idem.

Extra-bijlagen: idem.

7175 Orgaan der Indische krijgskundige Vereeniging: idem.

1

7176 Militair-Geneeskundig Tijdschrift: idem.

7176 Janus. Archives internationales pour 1'histoire de la médecine 1 et de la géographie médicale: idem. *

7180 Revue de Farmée beige: idem.

7181 La Belgique Militaire: idem. „

7181 Bulletin de la presse et de la bibliographie militaires: 1 idem.

7203 Militar-Wochenblatt: idem.

Sluiten