Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reitlehre in Bililorn lovj—fc

Reitvorschrift (D) looit—r,

Rc-lation du siége do la cit;id<ll.- d'Anvors w-2

Review, Tlie anny — 7-M1 —1

R-. vuc militaire générale 7-~l'i—1

S.

Nr.

scfcietvoorschrift mitrailleurs M. 08 1480—A 22

Situaties en constructieteekeningen van do kaaimuren te Rotte:■: -.ra.. 5517—1

T.

Nr.

Toverlantaarn 339"—1

u.

Kr.

Litkomsten der negende tienjaarlüksche volkstelling 6884—5

V.

■r. Nr-

Velddienstvoorschrift voor het N.-I. Leger 571—A 3

Verslag van eene oefening met gehuurde paarden in 1913 1740—7

— omtrent verrichte stroomdrüvingen bij Hardinxveld, enz 5722—1

— betr. de takken van dienst ressorteercnde onder de directie van den

landbouw 0911-3

van de verrichtingen van het college voor de visscheryen 6914 2

— van den Sumatra-staatsspoorweg en1 van de Ombilinmynen 6921—2

Verslagen der staatscommissie over de werkloosheid 6907—4

Voordrachten over koloniale onderwerpen 6357—11*

Voorschrift voor het laden, lossen en vervoer van troepen over de

spoorwegen 541-2

— tot regeling van den veldpostdienst 635—3

— betr. het merken van goederen b. h. wapen der Infanterie, enz..... 884—4

— rjjwiel 1500—2

" voor het schieten met dö karabjjn door de vesting-artillerie 2562 1

w.

_ Nr.

werkvoorschrift voor vuurwerkers 2224—1

Westwaarts-Zuidwaarts. (Onze verdediging) 774 4

Sluiten