Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

_91S_Ro..ieïi. (D)., Der Militilr-Sanitatsdiciist in Nie,Ierland vor A 2 Hundert Jahren. Mit Portrat. (Extrait de „Janus" 1913) Svo. *

-024 Handleiding voor don militair geneeskundigen dienst bij i een optreden tegen een inlandschen vijand. i.l Batavia'. 19GS. Svo. * 1

_956_ Statistisch overzicht der behandelde zieken van het Neder-

- A landsch-Indisch Leger over het jaar 1912, 1913

(Beweikt door. het Centraal Bureau voor dc statistiek), s Grav. 1915, Svo. *

906 Stokvis (B. J.), De invloed van tropische gew.-tui ,,p -11 den mensch, in verband met kolonisatie en erezondheid Drie voordrachten. Uitgegeven door H. Zeehui- n Haarlem. 1894. Svo.

_966_Rapporten over malaria in de Tjihea-vlakte, uitgebracht

12 door den Inspecteur van den burgerlijk-geneeskundigen dienst in de geneeskundige afdeeling West-Java. Batavia 1913. Svo. *

_966_Zeehuisen (H.) en II. Aldcrshoff, Geneeskundige voor-

13 drachten voor officieren van gezondheid. Leiden. 1916. Svo.

967 Back (G.), Sexuelle Verirrungen des Menschen und der 8 Natur. 2 Teüe. Mit Abb. Berlin. (1912). Svo.

974 Thomassen (51. II, J. C.), Keuring van levend en geslacht 6 vee. Handleiding ten behoeve van het onderwijs aan cadetten der K. M. A. en aan do leerlingen van den Hoofdcursus. Breda. 1913. Svo. *

1015 Sabron (F. II. A.), Geschiedenis der lijfstraffen bij het 1 Nederlandsche Leger. (Overgedrukt uit „de Navorscher" 1914). Amst. 8vo. *

10,n Nord Thomson (G. II. E.), Militaire straf-en tuchtklassen. 3 Amst. 1916. Svo. Acad. proefschr, *

Sluiten