Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—fi-^ames |0. G.), Wetten en andere wettelijke voorschriften u \an belang voor de landmacht (de mil. strafwetten uitgezonderd), verzameld ten dienste van het onderwijs Breda. 1915. Svo. * '

1394 R'. - inc-nt op don guarnisoens-dienst voor do arniée, in

1 Van de Republiek der Vereenigde Nederlanden. Geaiit^rvid bij het Comnritté tot de Algemeenc zaaken van net Bondgenootschap te Lande, den Ssten Juny 179t5. In uen Haage. Svo.

1430 Handleiding betreffende het geweer M. 71. Breda 1910

2 Svo. *

1436_Goodwiii (J. C.), Practical musketry instruction. London.

A 1 1915. Svo.

1480 Moser (0. v.), Ausbildung und Fiihrung des Bataillons,

lo des Regiments und der Brigade. Gedanken und Vorschlage. 4e Au!]. Mit. Abb. Berlin. 1914. Svo.

1480 Hassclbach (W. J. J.), Het tactisch gebruik van mitrailleurs.

A 24 Ede. 1913. Svo.

1480 Fleck (A.), Maschinengewehre. Ihre Technik und Taktik.

A 25 Neueste Portschritte. (Jahrg. 1913). Mit Abb. Berlin. 1914» Svo.

14S0 lioeüe (J. II.), Geweer-mitrailleurs, stelsel Madsen in het

A 2(5 buitenland. Revue der literatuur 1902—1910. (Overdruk uit „De Militaire Spectator"). Met fig. Utr. 1910. 8vo.

1480 Ontwerp exercitie-reglement voor cavalerie-mitrailleurs.

A 27 Breda. 1915, Svo. *

1480 Ontwerp bepakkingsvoorschrift voor cavalerie-mitrailleurs.

A 28 Breda. 1915. Svo. *

«*

1480 Exercitie-Reglement Infanterie-Mitrailleurs. Ontwerp. Breda.

A 29 1915. Svo. * — Eerste opgave van wijzigingen in idem. 1915. *

Sluiten