Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5097 Romcyn (II. A.), Gronden der wisselstroomtechniek. Leer-

9 boek ten dienste van het onderwijs in de electrotechniek. Met flg. Zutphen. 1913. Svo.

5097 Herzog (S.), Theoretische und praktische Einführung in

10 die allgomeine Elektrotechnik. Handbuch für das Selbststudium. Mit Abb. Stuttg. 1914. Svo.

5097 Hallo (II. S.), Over de ontwikkeling en den tegenwoordigen

11 stand van enkele electrotechnische toepassingen en over de opleiding tot electrotechnisch ingenieur. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Technische Hoogeschool te Delft. Delft. 1915. Svo. *

5097 Bilt (C. L. v. tl.)» Beknopt handboek der electrotechniek.

12 2* Dr. 2 Dln. Met fig. Delfr. 1913—14. Svo. *

5097 Rziha (E. v.) u. J. Seidener. Starkstromtechnik. Taschen-

13 buch für Elektrotec-hniker. Mit Abb. 2° Aufl. Berlin. 1912. Svo.

5110 yaamlooze Vennootschap Philips' gloeilampenfabrieken

1 1S91—1916. Met pl: (Eindhoven.) 1916. Folio obl. *

5130 Bietlermann (R.), Chemiker-Kalender 1914. Ein Hilfsbuch

2 för Chemiker, Physiker, Mineralogen, Industrielle, Phar-

mazeuten, Hüttenmiinner usw. 35., Jahrg.

2 Bnde. Berlin. 1914, Svo.

5140 Xiemvenburg (C. J. v.), De stabiliteit der mercurohalo4 geniden. 's Grav. 1914. Svo. Acad. proefschr. *

5145^Miethe (A), Die Photographie aus der Luft. (Encykl. der

3 Photographie, Heft 68). Halle. 1916. Svo.

5159 ('oliën (W. D.), Reductie van aromatische ketonen. Delft.

6 1915. Svo. Acad. proefschr. *

5159 Yerkade(P. E.), Hydratatie van organiese ztiuranhydrieden.

7 's Grav. 1915. Svo. Accul proefschr. *

Sluiten