Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*"--"'-'nujinjr „Koloniaal Instituut Amsterdam. Beschrijving ■i '-icf .bouwplannen. Met pl. Arnst. 1914. 4to. *

-i-r liaz^l K. P. ('. do e. a., Dr. H. P. Berlage en zijn 5 vTr.:-:. Me: afbeeldingen. Rotterdam. 1916. 4to.

iF. G.), Centrale-verwarming en lucluverversching

- V£~ ?ebouwen. Met fig. Amst. 1913. Svo.

o4o'.' lereluys (.ƒ.), De capillaire werkingen in den bodem. Met o n_\ Amst. 1916. Svo. Acad. proefschr. *

•j45ó \c'cncbriften voor het aanleggen van bliksemafleiders,

- vasT^esteld door de Vereeniging van ter Amsterdamsehe Beurze vertegenwoordigde brandassuradeuren. Met fis. 19] >. Svo.

•3404 Lang U.i, Das Holz als Baustoff, sein Wachstum und S sein- Anwendung zu Bauverbanden. Den Bau- und Forstleuten gewidmet. Mit Bildern u. Beil. Wiesb. 1915. Svo.

°4Si Scharroo (P. W.), Betonmengmachines. Met fig. (Over15 druk uit „Gewapend Beton" 1914.) Amst. 1914. Svo. *

o49l_\isser (C. K.), Bestek- en voorwaarden bij aanbesteding Al \an werken. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft Delft. 1915. Svo. *

5501 Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat. 4 I itgegeven door het Ministerie van Waterstaat. X". 1—7, 'sGrav. 1915— , . Svo. *

552S_Miiller (J.), Bruggen. Vaste bruggen. Bewerkt naar het 6 college van S. G. Everts. Met fig. Delft. 1914. Svo.

(Verdelging tof het uitgeven van beien, handl. b. h. onderw. a. d. Toeiiaisehe Hoogeschool).

5539 Ruften ((:.), Spoor- en tramwegbouw. Met fig. en tab. 3 Dereater. 1915. Svo.

5560 Best-tiC en voorwaarden, met teekening in 2 bladen, voor - het vernieuwen in ijzer van een stel waaierdeuren der inur.luiesluis aan de Bakkerskil (Papsluis). 1914. Folio. *

o O

Sluiten