Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■ 7ö Gedenkboek ter herinnering I.vt gouden jubileum der ö Koninklijke Zangvereeniging ore .la's -Mannenkoor. Met portretten. Breda. 1915. Fol: : . *

... Sabron iK II. A.), De >t: en de eerste vijfjaren

- van het bestaan van Ausrerlitt: gemeente Zeist). (Overdr. uit „De Navorscher" 1915). jv;. *

iL'" Kejntjes ((«. 31.), Groningen n Ommelanden van 15S0 ■r tot 1594. Groningen. 1914. .t.protfichr. *

-lö Relation inédite de la défense de Ia Bas'tille. par 1'invalide i Guiot de Flêville. (Extrai: ie 1.\ .RevueRétrospeetive"). Paris. S. a. Svo. *

••--1 Rivière (A.), Le gouvernement ie ia défense nationale a I Tours. Paris. 1871. Svo. *

Jurieit de la Graviorc, Les .-aires barbaresques et la I marine de Soliman le Grand. Avee cartes. Paris. 1SS7. Svo. *

6237 Wittert van Hoogland iE. B. F. F.», De Nederlandsche

1 adel. Omvattende alle Nederlandsche adellijke geslachten in de Noordelijke en' Zuidelijke Nederlanden met een historisch overzicht, voorafgegaan door de genealogiën van het Koninklijk Huis. Met de wapens in kleuren van het Koninklijk Huis en afb. van wapenschilden. le. .. Dl. 's Grav. 1913— . . Svo.

'■-4:0 Gouw I.J. ter), Studiën over en- en zegelkunde. Met

2 afb. Amst. 1SG5. Svo.

62-41 Laars (T. v. d.), Wapens, vlaggen en zegels van Neder-

2 land. Met pl. en afb. Amst. 1913. Svo.

c241_Knüper (J.), De heraldiek in bouwkunst en aanverwante

3 vakken. Met afb. Amst. 1910. 4to.

6248 A. B., De Nederlandsche vlag. e:. onder welke driekleur 1 streden onze vaderen tegen Spanje: en, hoe zijn wij aan de tegenwoordige driekleur van onze vlag gekomen? Een proeve van onderzoek op historis.-h gebied. Utrecht. 1S62, Svo.

«.v-* » 9 wo va- t il ^cyciMlilUc, iutJl

Sluiten