Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S kundigen te Batav/a^veThtf."Ï Vy°V "llandsche ïwhi*19U/I5' Batavia.

2 1016. 'svo* D' -Nec,-In(li«he , wetboeken" enz. 2'Dr. Amst. 6533 IIirseli (A. S) Ra<■ ,• i

3 dt' recht«Praak ^bracht op Sle/artS"'-' (,Toegelicht door

1 uu artlkel. s Urav. 1915. Svo. 6e>33 Hoedt (G. ]j » .

4 fiff- Batavia. 1914.' Svo!VHlin° V'°01 dact-vIü»coj)ie. 3fet

(3538 Cnr,.entier Altiiie ,.i u n .

5 voor Xederlandsch-Indif..' lm " f P wetboek va" strafrecht z°n«Jere Cojnmi.ssie uitdeStnt-™' am.cn?esteld door de Bij'-

6534_Koloniaal Instituut te 4m-t« i » MMt . . . Dln. A.njtenl Sto^s '"Klcclc" v"° ■»»

- 2. Hel voortïHrr""^1^' Sro'^ ea '*>«<-'■ I0H.

op glom! en het genotrecht

b IC0,lt grond. 1015.

6534 Blom (P. AF) w

6 familie- en erfrecht ve™^Ps-,

19H. Svo. ,ira{, proJ/sZ * a ^ Ind°nesië- '» Grav. •

6535 Carpentier Alfine (J li > n , ,

1 in NederJandsch Indié. :iaSSS™8J" recht8tedeeli"ï

6541 Kemp (P. jj v i, T ,

'•*- «roi'-si'ïïffi s^8'7-181»-

6547 Jlasselman (C! .1) a

S van liet welvaartondereoek^whou^011* Va" deuitk°msten in 1904—1905. Opgemaakt' °P Va en Madoera

den Minister van Koloniën. Va" Z' E"

U,'»V. 1914. Svo. *

^iseTT m^lTZT Z\Neéïrlmósch-m*van

3 Grav. 1916. Svo. * Ministerie van Koloniën.

Sluiten