Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

~r-ovcfSt ]nar t;;;8bl,rS°1Üt t veeaitscn'jk«ndigen dienst J Batavia. 1914, .... 8vo. *

,Z'^W'- "k?

' 8 " jaa,0k'9®' ■"" M°V"

<3963 Les universités et les .vniec f

2 supérieur; enseignements tochniqulï^REns?ignement generaux. Paris. 1914 Svo --1 ' Kenseignements

«3974 Steur (,J. i t< v , n , .

4 bell00't uitsluitend ie eéschieden^inT t™. ^ ai'chitect school. Rede uitwesnriL--, i ■,111 ^ echnische Hooge-

StSitiriX

~ unireii«Bw"

6975 Verslag van de commissie tot hef- nfn Al examen der Hoogere Burgerscholen'mT™/™ ^ m Nederlandschlndië in 1912 , L 'fJangen cur3us" (Bijvoegsel der Javasche CouraJt,' Batavia 1912—3va •'

BTlandsch-Indis! afgenomen "'in De°c Neder-

191°, .... Batavia, 1915. _ ' gv()' Apnl en Mei

Batavia. 1915 4to. * ' 1914

6982 Foerster (F. W ) Kanttors. •

11 onderwijzers en geestelijken. Vertaald^doo^T 'T ' Zwolle. 1913. Svo. T. v. d. Tuuk.

«2 Koolstra «U, Kemchcn „.„raing. AlM,

Sluiten