Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HS2 Cadetten-Almanak: 1914. * Idem: 1015 * en 1016. *

1301 Roelofscn, Hoe worden do moreele eigenschappen in een 9 leger aangekweek: en hoe krijgt men in verband hiermede een goed geoefenden troep?: 2e Dr. 1916.

1334 >ugel, Handleiding ten dienste der lessen in de anatomie

3 en physiologie bij de Militaire G-ymnastiekschool: 2S Dr. Br'du. 1015. *

135S Voorschrift voor het bajonetvechten: 1914. *

4

137S Recueil Militair: Vierde beknopte.uitgave. 2- St. 1901—1907;

o St. 1908— I911; '<■ St. 1912—1911. Idem: Jaargang 1913 en 1914.

Legerorders: Jaargang 191-5 en de verschenen orders van 1916.

1378 \oorschrift betreffende de Normaal-Schietschool: 1914. *

1

1382 Instructiën voor tijd van vrede. Deel I. 1911:

S', 3", 4e opgave ran wijzigingen. 1914, 1916, 1916. * Idem. Deel II. 1911: i oe opgave van wijzigingen. 1914, 1916. *

1384 Wetten, besluiten, enz. van belang voor commandanten 4 in stellingen en liniën. 1912: Eerste opgave van wijzigingen 1915. * — Tweede opgave van wijzigingen 1916. *

1397 Kazerneeringsreglement: 1915. *

1403 Voorschrift betreffende het verleenen van bijstand en hulp door militairen: 1913 (B7-eda. 191 i). *

,1430. Wapenvoorschrift der Infanterie: 1915. (Breda 1916). *

Schietvoorschrift der Infanterie 1912: Opgave van wijzigingen 1913, * — Schietvoorschrift idem 1912: Gew. herdruk 1915. *

1431 Schietboekje: 1914. *

Sluiten