Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3013 Artillerie-materieel der Kon. Marine: Plaat 390—i?l (met beschrijving). *

Alleen voor personen behoorende tot do vloot en het leger. 301-1 Bepalingen betreffende dc artillerie der Koninklijke Marine:

■2. Projectielen: 5e Dr. 19li. *

301-4 Koninklijke Marine. Artillerie-circulaire: N°. il—35. *

—fr

3037 Lichtenlijst van'Nederlandscli Oost- en West-IndiO: 1914. *

303S Handleiding voor het gebruik van het Nieuwe internationaal

1 seinboek. Door J. II. Me'ijer. 1901. *

3044 Nasporingen en studiën op het gebied der Nederlandsche krijgsgeschiedenis: 19ejaarverslag. 191 4. * — Idem: 20ejaareer slag. 1915. *

S054 Kriegsgeschichtliche Einzelschriften:

Heft 49. Erfahrungen aaszer europaïscher Kriege neutster Zeit.

II. Ans dem russischjapunischen Kriege 1904 bis 1905.

8. Die Schlacht bei Mukden, I. Teil vom 25.2 bis 3.3. 1905.

Heft 50. Der Balkankrieg 1912113.

I. Die Ereignisse auf dem Ihrazischen Kriegsschauplatz bis ziim Waffenstillstand.

3527 Friederieli, Beitriige zur Geschichte der Befreiungskriege:

2 Heft 2, 3, 4.

3034: lloussaye, 1815. Waterloo: 72e Ed. 1913. *

3939 Einzelschriften über den Russisch-japanischen Krieg: Heft "AS-65, 66, 67.

3939 Taktische Detaildarstellungen aus dem russisch-japanischen "A19 Kriege: Heft 11, 12. 1914.

Sluiten