Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8939 Kuorr <v.), Der japanisch—russische Seekrieg 1904/190o: A29?. i'. •">. Band. 1911.

3939 Tottau (v.)» Kuropatkin und seineUnterführer: 2.1eil: A34 Voii Liaojcin bis Makelen. Mit Skizzen.

•1125 Bas ule), Prins Frederik der Nederlanden on zijn tijd: J/—57. (I-Iet 4e Deel is hiermede compleet).

4251 Bonnal, La vie militaire du Maréehal Ney: (ome 2, 3. ~T~ 1911, 101!.

4419 Koppen, De militaire pen: 8' Dr. Door J. Kooiman. Pannerend. 1916. *

4434 Jahrbucli über die Fortschritte der Mathematik: band. 12 (Heft 1,2,3). 1913—l i; Band 13(Heft 1,2,3). 191-1—15.

4441 Eneyklopadie der mathematischen Wisschenschaften:

Band II 1 Heft 7,8,9, Band II 2 Heft 2,3,4, Band II3 Hef'. 2, Band II11, Heft 5, Band III2 Heft 5,6, Band III3 Heft 4, Band IV 1n Heft 3, Band IV 211 Heft 't, 5, Band V 2 llefi 3, Bai\d V 3 Heft 3, Band VI 2 Heft 6.

4445 Cauehy, Oeuvres complutes: IIC Série. 1'ome XI, 1913. 4501 Aller (C. v.), Leerboek der hoogere stelkunde: 2"Dr. 1914. * 4586 Aller (C. v.), Goniometrie en trigonometrie: 3e Dr. 1914. *

4593 Badon Ghübcn, Gronden der beschrijvende meetkunde, bewerkt door N. C. Grotendorst, Oud-Hoogleeraar aan de K. M. A. en J. W. C. Beelenkanip, in leven Leeraar aan de K. M. A.: 10 Dr., 1« Deel met aanhangsel en atlas 8vo. 1014. *

4684 AHer(C.v.), Beginselen der analytische meetkunde: 3eDruk. 1916. *

4762 Klopper, Leerboek der toegepaste mechanika: Dl. 3.

5

Sluiten