Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2:1. Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland run 17(15 tot 1810. Uitgegeven door II. T. Colenbrander: 7e Deel. Vestiging van het Koninkrijk. 1813—18/5. *

*>}. Wo rp, De briefwisseling van Constant ij n Huyge n s:

¥ Deel: I64i — I6i9. *

55. Colen b ra nder, Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland. S- Deel. Begeei ing van Wille m I. 1X15—1825. Eerste stuk. *

26. Japikse, Eesolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1600. Eerste Deel, 1576—1577. *

27. Colenbrander, Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland. 8C Deel. Begeering van Wi llem I. 1815—1S2-5. Ticeede stuk. *

'28. Worp, De brief wisseling van Constant ijn Huygens: Deel: 1649—1663. *

29. Molliuysen, Bronnen tnt de geschiedenis der Leidsche Universiteit. 2e Deel: 1610—1647. *

30. Colenbrander, Gcdenkstu kken der algemeene geschiedenis van Nederland. 8e Deel. Begeering van Willem I. 1815—1825. Derde stuk. *

Kleine Serie:

1$. Colenbrander, Gedenkschriften van Anton Beinhard Falck. * *

14. Brom, Archivalia in Italië belangrijk voor de geschiedenis van Nederland. Derde Deel. Bome. Overige bibliotheken en archieven. *

15. Knuttel, Acta der particuliere synoden van ZuidHolland. Vijfde Deel. 1673—1686. *

5916 Bijdragen voor vaderlandschegeschiedenis en oudheidkunde: 5e Beeks door P. J. Blok en N. Japikse. Dl. 1 (afl. 4) 1013; Dl. 2 (afl. 1, 213, 4); Dl. 3 {afl. 1, 2, 3/4); Dl. 4 (afl. 1).

5917 Archives ou correspondance inédite de la Maison d'OrangeNassau: 4e Serie: tome 4 (1750—1766). 1914. — 5e Série: tome 3 (1782—1780). 1915.

6045_ Historisch gedenkboek der herstelling van-Neêrlands on2 afhankelijkheid in 1813: Deel 4; Begisters, aanvullingen en verbeteringen. Het werk is hiermede compleet.

Sluiten