Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nr.

Regeling van de voeding van don soldaat in tijd van vrede 864—•">

Reglenu >1' den guarnisoensdionst vour do armoe 1796 1301 — 1

— op üv 5 ie. do discipline en don dienst der Marechaussee 2967—A2

Regiomanoeuvre d'inl'antorio du 20 avril 1914 lF.) 1303—3

— peur Ie dressage du clieval d'armcs (1-'.) 16S1 —5

— 4'arti ■ (B.) •• 2577—Al

Reglementen en bepalingen betreffende den telegraafdienst (N.-I.) 50S3—A2

— eu bvi ah..gen betreffende den telefoondienst (X. I.) 50S3—A3

Rolation inêdite de la défense do la Bastille 6216—2

Repertorium op de Nederlandselio tijdschriften (Kon. Bibliotheek) 7071—1

Ö.

Kr.

Seinvoorsciirift 513-A4

Sportkroniek. Do — 7343-8

Staatszorg voor den landbouw 6911—4

Statistiek der rechtsbedoeling in N.-1 6925—3

^ Steden, Noderlandsche — in de 16c eeuw 2S25—11

Stellung^krieg. Dor - 2890 -3

T.

Kr.

Tafelen benoodigd bij het hydrograpliiseli opnemen 3030—2

Tarief ve.or herstellingen aan het paardetuig der Cavalerie 1594 — 3

Tarieven, te rekenen van 1 Oet. 1915 af, geldig Voor herstellingen aan

voorwerpen van ledergoed 884—7

Teelt, De — van cultuurrassen 1736—1

Telegraafvereeniging, Internationale —. Verdrag van St. Petersburgen

Reglement voor den intern, telegraafdienst 5083—A 6

Toelichting op de schietregels voor hot vestinggeschut. (1884) 2375 1

Tijdschrift, Technisch —. Maandblad 7306-1

— voor economische geographie 7316—1

u.

Nr.

Uittreksel uit het verslag van den hoofd-ingenieur voor het stoomwezen. 4855—5

Uniformen en onderscheidingsteekenen der Kon. Marine 884— Al

Universitês. Les — et les écoles franeaises. Enseignement superieur; etc. G9G3—2 Unterricht. Technischer — für die k. u. k. Kavallerie 2940—1

V.

Nr.

Vademecum voor bivakcommandanten 37—4

Veld dagregister 2559—1

Vennootschap,Naamlooze — Plii 1 ips' gloeilampenfabrieken 1891—1916.. 5110-1 Vereeniging „Koloniaal Instituut" Amsterdam. Beschrijving der bouwplannen " 5414—4

Verslag der Staatscommissie ingesteld bij Kon. besl. van 12 Dec. 1910,

n°. 56 (Legercommissie) 142-22

der Staatscommissie voor do reorganisatie van het militair onderwijs bij de landmacht 1136—Al

Sluiten