Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nr.

Verslag van liet verv-n den verkoop van Banka-tin 5272 A°

der Tweede Heenis.conferentie 5367 3

— der Commissie in.---- :s 1-ii besch. v. <1. Min. v. Waterstaat van

1 Xov. 1913 L. A. .-'.id. "V\ aterstaat (wy'z. i. d. begrootingen i.z. afsl. 011 drongm. 7. rzeo tengevolge v. stijging arbeidsloonen). 5Gf>l 2

— Oudheidkundig — v. . emmissie in N.-I.vooroudheidkundig onder¬

zoek op Java y. \ra 0410-3

— der Staatscommissie v r de arbeidsvoorwaarde n dor rijkswerklieden. C907—3

— betreffende Int speer- en tramwegwezen in N.-I C92I—3

van do gouvernem-.n:? automobieldiensten en transporten in eigen

'" lieer G922 1

— over den burgt-lijken veeartsenijkundigen dienst (X.-I.) 6925—1

van de Commissie tot het afnemen van het eindexamen der H. B. S.

met vyfj. cursus in -W-I ..... 6975—Al

—- Algemeen — van het r.urop. middelbaar en lager onderwijs in N.-I. G975 Cl

\erslagen der akten-examens voor lager onderwijs in N.-1 6975—B 1

A erzameling van gegevens t. gebr. bjj de opleiding voor vaandrig en

serg.-maj.-instructeur der Vesting-Artillerie 1SC0-1

A estingoorlog. Ten diensie van de opleiding tot vaandrig bü de Vesting-

Ai tilleiie.. , o

■\ oorsclnift, Ontwerp — v. r liet optische seinen (Seinstelsel do Lange). 543 A3

— betreffende de militair gymnastiekschool 1378—"

— Ontwerp — voor den geweermitrailleur 1480—A 8'

— Ontwerp — betr. aar.s:i:aifing enz. van rijwielen enz 1500—3

— Ontwerp — voor de Houwitser-Artillerie 2509 11

Voorschriften voor locale en districtstelefoonnetten (N.-I.) 5083—A 4

— betreffende den interlocalen telefoondienst (N.-I.) " 5083 — A "

— voor het aanleggen van bliksemafleiders 545Q 2 J

Voorstellingen , Graphisehe — N.-I. Leger 145-2

Vraagstukken , Eenvoudige ballistische — 044- 30

Vredespaleis, Het — te 'sGravenhago 5374 1

w.

Watervloed, De — van 13-14 Januari 1916.... 5739I2

Wenken voor liet regelen van sluitstukken en het behandelen' 'der -as- J'

afsluitende deelen van het geschut ° o-jog—ii

Woordenboek, Nederlandseh placaat- en rechtskundig — ............. 6742—1

z.

Zeitschrift fiir Instrumentenkunde -093.L0

Sluiten