Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2099 Sclniciclcr & Cie, Matériel de campagne puissant a tir

25 rapide de 75 m/m. module P. D. a frein hydraulique et récupérateur ii reservoir d'air. 3e Ed. 1911. 8vo. *

JH29 Friod. Krupp (A. ü.), 1S12—1912. Mit Abb. Essen. O. J.

2 Folio obl. *

_ 1 bl Scliarroo (P. W.), Springstoffen. Eigenschappen, vervaar-

15 diging, weiking en toepassing voor militaire vernielingen, in den mijnbouw en in den landbouw. Met fig. Utr. 1914. Svo.'

2189Jouguct (E.), Mécanique des explosifs. Etude de dynamique

2 chimique. Avec fig. (Encyclopédie scientifique). Paris. 1917. Svo.

^242 Aanwijzingen voor het werpen met handgranaten en spring-

1U bussen, ten dienste van de oefeningen bij de onderdeden van het leger en van het onderwijs aan de handgranatenscholen. s Grav. (1917). Svo. * — lste Wyzigingsbïad idem. *

2342 Dam van Isselt (J. v.). Die Ballistik der gezogencn Feuer-

1 waffen. Aus dem Hollandischen übersetzt von H. Weygand. Mit Tafel. Haag. 1834-. Svo. *

24AJ Loon (J. L. van), Die hyperbolische Fehlertheorie und

34 ihre Anwendungen auf die Ballistik. Mit Taf. (Sonderabdr. aus den „Mitteilungen ü. Gegenstlinde der Art.-u. Geniewesens" 1914). Svo. *

2447 Rawes (L. N.), Gunnery formulae simplifled. London

35 1916. 8vo.

2447 Westervcld (J. H.) en N. T. Carstens, Het schieten.

36 Met fig. Ede. 1917. Svo.

2468 Schwarz (J.l, Ueber die Panzerwirkung der Geschosse.

1 Mit Fig. Pola. 1886. Svo. *

_2569 Handleiding voor het vuren op luchtvaartuigen met niet-

16 snelvurend vestinggeschut. 'sGrav. 1917. Svo. *

2569 Handleiding voor het vuren op luchtvaartuigen met het

17 kanon van 6 cM. Vastgesteld b(j beschikking van den Opperbevelhebber van land- en zeemacht, 's Grav. 1917. Svo. *

Sluiten