Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2954 Iage (A.), Tlie aeroplane. A concise scientific study. 2nd 35 ed. With fig. London. 1916. Svo.

2954 Judge (.4. W.), The design of aeroplanes. With % and 86 tables. London. 1916. Svo.

, 4835

0 00k no' 7 Sythoff's bewoegbare modellen.

2955 Liidersdorf!' (H.,, Die Maschinen des Weltkrieges. Mit 2 Abb. Berlin. 1917. Svo.

2975 Janp (F. T.), All about the German navy. (Illustr. of

! 'l™ fighting shiPs> niaps, flags, uniforms, etc.) London. (1914.) Svo.

, 4866

Zie ook no. ? Sythoff's beweegbare modellen.

2975 Fleets of the world 1916 classified aecording to types. 4 With pl. London. Svo.

JJ139 Dam van Issclt (W. E. v.), Had Prins Maurits in 1599

1 voor Zalt-Bommel één of twee schipbruggen over de Waal? (Overdruk uit „Bijdragen en mededeelingen der Vereeniginc Gelre" deel XX). Svo. *

3139 Dam va.. Isselt (W. E. v.), Prins Maurits wenscht in

2 lo99 een vaste brug over de Waal te Nijmegen. (Overdruk uit „Bijdragen en mededeelingen der Vereenisins Gelre" deel XX). Svo. *

3367 Jouan (L.), La campagne de 1794—1795 dans les Pays-Bas

1 Paris. Svo.

I. La conquête do la Belgi.mc (mai-juillet 17M).( Avec cartes. 1916,

3618 Dam van Isselt (W. E. v.), Het aandeel der Nederlandsche

2 troepen in den veldtocht van 1815. Met Krtn. (Kleine geschriften uitgegeven door de Maatschappij „Tot Nut van t Algemeen" N°. 111). Amst. 1915. Svo. *

8650Dam van Isselt (W. E. v.), De beteugeling van de on4 willige schutters in Januari en Februari 1831. (Overgedr. uit „Bijdragen voor vaderl. geschiedenis en oudheidkunde" 1912—1913). Svo. *

Sluiten