Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4512 Vues (F. J.), Indeelingen. *

4 (Overdruk van tijdschriftartikel.)

■4549_Kloos "'r- (A. \\.) en D. J. W agner, Wiskundige vraag-

19 stukken (differentiaal- en integraalrekening, analytische meetkunde) ten gebruike bij middelbaar technisch onderwijs. Dordr. 1917. Svo. *

4562 Cziiber (E.), Wahrscheinlichkeitsrechnung und ihre An-

4 wendung auf Fehlerausgleichung, Statistik und Lebensversicherong. 2' Aufl. 2 Bnde. Mit Fig. Leipz. 190S—10. Svo.

458(3 Schuit (F.), Grepen uit de moderne meetkunde. le,.... Dl.

7 Met fig. Groningen. 1916— .... Svo.

4580» Vrics (H. de', „De vierde dimensie", eene inleiding tot

5 de vergelijkende studie der verschillende meetkunden. Met fig. Groningen. 1915. Svo.

4610 Vaes (F. J.), Scheeve projectie (Stereometrisch teekenen).

5 Met fig. Groningen. 1914. Svo.

4615 W el (A. 51. v. d.), Handleiding ter vervaardiging van

4 stereogrammen (anaglyphen). Met platen. Delft. 1916. Svo.

4615 Heux (J. W. N. Le), Het terrein in vogelvlucht-perspectief.

5 (Overdr. uit „De Militaire Spectator"). Met fig. Utr. 1917. Svo.*

4679 Raffy (L.), Lcrons sur les applications géométriques de

1 1 analyse (éléments de la théorie des courbes et des surfaces). Avec fig. Paris. 1S97. Svo.

4706 Vaes (F. J.), Indeeling van de stangen vierhoeken (a). —

5 Opmerkingen omtrent bewegingsleer en theorie der oppervlakken (b). — Opmerkingen omtrent de beweging in een plat vlak (c). — Comment uno force agit-elle sur un corps ?(d).*

^ (Overdrukken van tijdschriftartikelen.)

47G7 Zorotti (L.), Exercices numériques et graphiques de mathé-

2 matiques sur les lerons de mathématiques générales. Avec fig. Paris. 1914. Svo.

4768 Verhef (B. A.), Ingenieurskalender voor 1917. Amst. 1917.

4 Svo.

Sluiten