Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bestek voor het bouwen van oen kanernement voor ueno brigade

Koninklijke Marechaussee te Vlodrop o,

voor het maken van schietbanen b(j Maastricht 28ö«—qs

~tricr,^'^,UW.0n. :a".een. k;^C'1'nt"nenÉ — te w

Bibhotliek, Autotechnische — 2856—99

Brugslag „Mulder" 554—A 2

2925 — 7

* G.

Catalogus van .Ie stichting „het Veiligheidsmuseum" 71ofl9

■ p,UtSICh® '««erkundo cnz. Bil.1, R. Univ. Groningen....'.' 7135-» dei atd. Engelsche taal- en letterkunde Bibl. K. Univ. Groningen 71Ti_3 - der Licht beelden-Vereeniging g 'u' 2

D.

^itéMF? °Ct' 1913 P°rtailt règleraent s,,rlil conduite des grande* '

Digest, International military — 2

Document» de la section photographique de 1'Armée. ii'gu'errè.' (F.).' JteHi-lL 9

F.

Fleets of the world 191G ^r'

Friesland. Militair-aardrükskun'dige' ë„' 'sVrat'egi's'rh'e' beschouwing^'..'.'

H.

Handbook of the 18-pr. Q. F. gun 9- Nr'

Handleiding voor het vuren op luchtvaartuigen met niêt-snelvui'end vestinggeschut

- voor het vuren op luchtvaartuigen met hot kanon van 1; CM Vilvoor den technischen dienst van de RUkstelegrafle en -telefonie. 5083-2

I.

Instruktion über dus Infanterie-Gewchr M. 71.84 1435^1

J.

Jaarboek van Noderlandsch-Indig i -r-Z.1

Jaarboekje Kon. Instituut van ingenieurs. Bijlage L. van hot blijvend ' "~18 gedeelte

Jaarverslagen der Ned. AthiétVek' Unie!.\'

K

Kaart, aangevende de gebieden, beh. tot de stellingen en tot de ^ * a " fort<'n e" gezagsgebieden v. d. territ. bevelhebbers 1(H_0

Sluiten