Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8891 Nieniaiin (H.), Hi-nderburgs SiegeszuggegenRuszland. Bc 3 Mit skizz. Berlin. 1917. 8vo.

8891 Bracht (R.), Unter Hindenburg von Tannenberg bis Bc4 Warschau. 2e Aufl. Mit Karten u. Bildern. Berlin. 1917. 8vo.

8891 Vogel, Bis Pinsk mit der Garde-Kavallerie. Potsd. 191b. Bc 5 8vo.

t

3891 Iinmaiiuel, Serbiens und Montenegros Untergang. Ein Bdl^Betrag zur öeschichte des Weltkrieges. 3° Aufl. Mit Karte u. Zeichnungen. Berlin. 1917. 8vo.

8891 Ward Price (G.), The story of the Salonica army. With Bd 8 illustr. 2nd. Ed. London. 1918. Svo. *

8891 Snijders (W. (i. F.), Rumenië in den wereldoorlog, Bd 4 Augustus 1916—Januari 1917. Eene krijgsgeschiedkundige studie. Met schetsen, pl. en kaart. Utr. 1918. Svo.

4038 Kunz, Die kriegerischen Ereignisse in den deutschen A 2~Koloniën im Jahre 1904. Mit Skizze. Berlin. 1905. 8vo. *

4038 Patte (H.), Le Sud-Ouest africain alleraand. Révolte des A S Hereros. Avec croq. Paris. 1906. Svo. *

4038 Stiénoii (C.), La campagne anglo-belge de 1'Afrique orientale B 1 allemande. Avec illustr. et cartes. 6° Ed. Paris. 1917. Svo.3

4273 Buuren (P. A. t.), Een berucht spion uit Napoleon's —l" tijd. (C. L. Sc huimeister). (Overdr. uit „De Tijdspiegel"

1905. Svo. *

*

4274 Hoeren (H. v. d.), Een viertal brieven van 1690—1692. 6 Medegedeeld en voorzien van een paar aanteekeningon,

onder andere betreffende den schout bij-nacht Jan Snellen. (Overgedrukt uit „Taxandria" 1917). Svo. *

4495 Schouten ((*.), De beginselen van de leer der congruentiëiL 2 Groningen. 1917. Svo.

4495 Mulder il\), Kirkman-systemen. Met tab. Leiden. 1918. " 8 4to. 4 cuil. provfschr. *

Sluiten