Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4J8.I lieuvelink (II. •!.), Do Xederlandschc Ryksdriehoeksnieting 5 en de Triangulation du Royaume de Belgique. (Overdr. uit „De Ingenieur" 1918). 8vo. *

«

4953 Huureii (P. A. v.i, Topographische kaarten in Nederland.

2 De reproductie aan de Topographische Inrichting te 's Gravenhage. (Overdr. uit „Tijdschr. Xed. Aardr. Gen." 1S86). 8vo. *

4956Gelcich (E.), F. Sauter u. P. Dinse, Kartenkunde, ge-

3 schichtlich dargestellt. 8® Aufl. von M. Groll. Mit Abb. (Sammlung Göschen). Leipzig. 1910. Svo. *

4992 Chwolson (O. !>.), Lehrbuch der Phvsik. Braunschw. Svo

4

I. Band. Ie Abt. Mechanik und Mcszmethoden. 2e Aufl. Herausgegeben vdh G. S c li m i d t, Mit Abb. 1918.

III. „ Die Leb re von der Wiirnjo. Uebers.tzt von E Borg Mit , Abb. 1905.

IV. „ Die Lelire von der Eiektrizitiit. Ie Hillfte. Uebers. tzt von

H. Pflaum. Mit Abb. 1908.

/ „ Die Lelire von dér Eiektrizitiit. 2e Hillfte. Ie, ... . Abt.

Uebersetzt von H. Pflaum u. A. B. Fóe h ri'n ge r Mit Abb. 1918.

5058 Haas (W. J. de), Het magnetisme. Rede uitgesproken bij 3 do aanvaarding van het hoogleraarsambt aan de Technische Hoogeschool te Delft. Delft. 19^7.. Svo. *

5064 Elings (S. B ), Over het Thomson-eflfect in nikkel. Met A 1 fig. Gron. 1918. 8vo. Acad. proefschr. *

5067 Grampcl (E. M. van de), Moderne electriciteit en haar voor-

5 naarnste toepassingen. Leerboek der Faraday-Maxwellsche theorie en der electronentheorie. Met fig. Deventer. 1917. Svo.

5083 Handleiding voor iiet gebruik van den typend ruktoestel van

3 H u g li e s. Uitgegeven door liet Hoofdbestuur der Posterijen en Telegraphie, Rijkstelegraaf. Met pl. 'sGrav. 1902. Svo. *

'.>083 Handleiding voor de kennis en liet gebruik van den

4 quadrupeltoestol van Baudot. Uitgegeven door het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie. Met pl. 's Grav. 1907. Svo. * ,

Sluiten