Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

5217 Zwiers (H. J.), Untersuchungen über die Deklinationen

2 und Eigenbewegungen von 163 Sternen, welche 1899—1906 am Zenitteleskop in Leiden beobachtet worden sind. Delft. 1918. 4to. *

5217 Schouten (W. J. A.), On the deteripination of the principal

3 laws of statistica] astronomv. Amst. 1918. 4to. Acad. proefschr. *

5246 Janssoiiius (H. II.), De tangentiale groei van eenige A 4 pliarmaceutisclie basten. Met fig. Crron. 1918. 8vo. Acad. proefschr. *

5256 LUn (P. v. d.) en J. B. Kernink, Ueologie van Nederland.

3 Met fig. Hengelo. 191S. 8vo.

5265 Kuiper (W. N.), Oligociine und miociine Ostracoden aus

2 den Niederlanden. Mit Taf. Gron. 1918. Svo. Acad.proefschr. *

5265 Kruizinga (P.), Bijdrage tot de kennis der sedimentaire 8 zwerfsteenen in Nederland, 's Gniv. 191S. 4to. Acad. proefschr. *

5268 Verslagen en mededeelingen betreffende Indische delfstoffen 1 en hare toepassingen. No. 1, . . . . Batavia. 1917— ....

Svo. *

5269 Brouwer (H. A.), Phasen der bergvorming in de Molukken.

4 Bede uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Technische Hoogeschool te Delft. Delft. 1918. Svo. *

5272 Mollema (4. C.), De ontwikkeling van het eiland Billiton A4 en van de Billiton-Maatscliappij. Met kaart en afb. 'sffrav. 1918. Svo.

5326Vitrivius' tien boeken over de bouwkunst. Vertaald en 1 toegelicht door J. H. A. M ia la re t. Met fig. Maastr. (1917). Svo.

5343 Kloot Meyburg (H. v. d.), Bouwkunst in de stad en op

3 liet land. Mrt pl. Rotterd. 1917. Svo.

\

Sluiten