Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5501 (Tjtiden (>f. K. li.)), 1. Kanalisatie van rivieren. Met atlas 5 4to. — 2. Rivieren en rivierverbetering. Met fig. — 3. Fundeeringen, inleiding: Samenstelling en wijze van ontstaan van den bodem. Met pi. (instrumenten in gebruik bij het doen van grondboringen). — 4. Details van moderne ijzeren sluizen. Breda. Z. j. 8vo. *

Behooren Mi dictaat : Waterbouwkunde.

5576 Broek d'Obrenan (II. v. d.), Bevloeiing in Nederlandsch-

4 Indië. (Serie III n°. 2 van „Onze Koloniën"). Baarn. 1918. 8vo.

5649 Bttiiren (1». A. v.), Iets over den Dollart. Met krtn. (Overdr. 8 uit „Tijdschr. Ned. Aardr. Gen." 1887). 8vo. *

5082 \ oorloopig verslag van de Staatscommissie in zake buiten2 gewoon liooge waterstanden op den Kotterdamschen waterweg. 'sGrav. 1918. 8vo. *

0688 Itiiuren (P. A. v.), De plannen tot droogmaking der 1 Zuiderzee. Met krtn. (Overdr. uit „Tijdschr. Kon. Nederl. Aardr. Oen." 1889), 8vo. *

5Ö91 De drooglegging der Zuiderzee. Met pl. (Extra nummer 6 van „De Amsterdammer, weekblad voor Nederland" 1918). Folio.

5691 Mnnsliolt li). It.), Het wetsontwerp op de afsluiting en < indijking der Zuiderzee. Eenige kritische beschouwingen. Groningen. (1917). 8vo.

5787 Neerlands welvaart. Atl. 1—28. .... Met pl. Amst.

5 1917— .... 4to.

JiTS^Briijn (A. J.), Handelsaardrijkskunde. Economische geo-

6 graphie. le, Deel. Met pl. en krtn. Oron. 1918— Svo.

580i Byvunck (W. <*. C.), Bewogen tijden. Kronieken en beelden. A 8 le, 2U, ... . bundel. Zutphen. 1916— .... 8vo.

0ü9f^Buureii (P. A. v.), Apeldoorn en het Loo in November 1 1818. Met portr. en kaart. (Overdr. uit „Historisch gedenkboek 1818" Dl. IV). Svo. *

Sluiten