Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/

(A- A n- ' Het bestuur der buitenlandscfae Arnf imTsvo6" staatsre('hte,ük en Politi<* vraagstuk.

6777Vers% van de Staatscommissie voor de salarisregeling van burgerlijke rijksambtenaren en beambten 1° en 2® Gedeelte, 's Grav. 1918. 4to.

6806 Wünveldt (J.), Neutraliteitsrecht te land. 'sGrav 1917 9 8vo.

68J2Réponse an Livre Blanc Allemand du 10 mai 1915 Die

A 1 völkerrechtswidrige Führung des belgischen Volkskiiegs".

(Koyainne de Bolgiquei Ministère de la justice et Ministère

affalres etrangères. Guerre de 1 '■»14—1917). Paris. IV) 17. Folio. *

6819 Verzül (J. H. W.), Het prijsrecht tegenover neutralen in

?q?7 ^reldoori°g van 1914 en volgende jaren. 'sGrav. 1917. 8vo.

6886 Louter (J. de), Onze neutraliteit en zedelijke factoren in

w W?.^ld0?rl0g- (Kleine Sescliriften uitgegeven door den „Wereldbond der kerken tot het bevorderen van een goede verstandhouding tussrKen de volken" 1917 n°. 2). Utr. 8vo.

6862 Kiewiet de Jon^o (H. J.), De politiek der toekomst. Een 10 wetenschappelijk onderzoek. Amst. 1917. Svo.

G907_Jaarverslag der Maatschappij tot redding van drenkelingen i opgericht a° 1767, over het jaar 1917, .... z p. (1918— Svo. *

6918,Statistiek van de in- en uitklaringen van zee- en rivier- 1 schepen over het jaar 1916, 1917, .... Uitgegeven door net Centiaal Bureau voor de statistiek, 's Grav. 1917— .... Svo. *

6974Hoogewerff (8.), C. W. Wejs en R. A. van Sandick,

o Het leerplan der op te richten Nederlandseh-Indische lechnische Hoogeschool. Verslag der Sub-Commissie, ingesteld door de Commissie van advies voor onderwijs van liet Koninklijk Instituut voor Hooger Technisch Onderwijs in Nederlandsch-Indifi. 'a Grav. 1918 Svo *

Sluiten