Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER op de 1ste AFDEELING.

\ 11» li a b o I» h <• li l U * t v «• •• <1«' •» » '» *'11 «• v r

n c li r ij v o i* n.

Nr.

Iheiidaunn, N.-I. rechtspraak (1810—1

v

13.

Nr. Nr.

Habin, Infanterie nouvelle 1480-10 llorileati*, Fort de Vaux 38W1—BbtO

Hakker (II.), Dienstplicht Bosman, Vliegmachine.. 29o4-38

in N.-I 158-5 — Vliegmotor 2904-80

Hakker (.1. .!.)• Rode.../.. 5187-18 Bracli», Von Tannenberg

Haldaeus, Afgoderye («557-1 bis Warschau 3891—Bc 4

Hanneller, Voiture auto- IIrand» en Ploeger, Gr.

mobile 554—A 8 Itom. worstelen 1334—A 1

Harbiissé. Lefeu 8891—Bb 15 H re ton . Etablissements

llarran . Anal. meetkunde 4084—4 dart. beiges 2129 A t

Kartels (P. II.)• Handboek Broek d Obrenaii tv. d.),

voor schilders 5404—A8 Bevloeling 5.>i6—4

Ha» (I'. de), Waakzaam Brouwer (II. Rede. 5209 -4

en weerbaar 142—29 llruyii (.%• .I.), llandels-

Haudet 11'. .1. II. i,«roepen- aardrijkskunde 5787-0

theor. onderzoekingen.... 4549-21 llmireii (v.). Woerden... !fc>91-<

Her#, warnio 4992-4 - Ré g nier... 3868-1

llerjt van Naparoea (v, — Schulmeister 42(8—1

d ), Mil. groet 1017—4 — Topogr. kaarten 49.i3-2

Hei-lage, Woningbouw.... 5414—0 — Dollart 0049—-I

Hernlnk en v. <1. I.ijn, — Zuiderzee ob?®~

öeologie 5250 - 8 — Het Loo MM—1'

Hiebeistein (v.). Lflttich- - Elba-Farus 0220-2

Namur 8891-Ba 15 — Tuss( hen twee vorsten-

- Luik-Namen. 8891-Bal8 11uizen................... 0223-A 1

lllaiieliou, Otu rro nouvelle 390-10 Boyset lïi. I .). Les batail-

Holdl, Verspannen v. Flng- les de la Marne (0—12

zeugen 2954 - 40 s. pt, 1914)

lloiiual, (liicrr. moderne.. 390-15 llyvanek, llewog-n tikI' H «h-A-I n\t, (.oiH-ubinaat.. *.m»«> — l«»

A.

Sluiten