Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanwijzingen omtrent den velddienst.. . Nr'

- voor het gebruik van ,l,n Coehoormnortieé'aisïommenweïpJr'''

vanWnSP8C T dei' Ve8tlne-Al'tUlerio omtrent de opleiding"

van het personeel van het korps Torpedisten 2r,7, - ■

mfchl HaDdhabUng 1,09 Is und des KidUkVeiaes ° 2447-07

13.

Batailles, Les - de la Marne (0-12 Sept. 1914) •Nof'',,, , ,

Be8chr^i-rrtroo,neelddinsen 4680,1 1^bM

— TOT tal i»*mmm*'Z;4£XÏZ£, *—*

te Amersfoort (le ged.) I S

— idem (2e ged.) ®85(i—101

— idem (3e ged.) 2850—102

voor het bouwen van een kazernemont voor êóne brigade Konink'. 28"('-103 itfke Marechaussee te Goffon..

Hestinimungen, Allgem. _ fl. d. Sehüt'z' dér'TdVgVanhen-' u ''iv,2856-104

—»- —

l.jflS—2ï>

G.

- van do Ned. Maatschappij van kogellagers „S. *'* 4728—7

D.

Drooglegging. I„. _ d,r Zuiders (Extra nummor „Amsterdammer",

G.

Oeschntboekje voor veldgeschut _.Nr'

'•''is voor den militairen ziekenverpleger 255»-2

— veor den ziekendrager. H3H—••

i»:f0—7

H.

Handleiding voor het geweervechten Nr"

— voor treinsoldaton 1858—6

i IZ 'V r,jn"k v'n"^»

du;:.n::.;n liet Bijbruik vnn den ^^■•"PBUoe^i VUn

5083—4

I.

Tn richt ingon. L„ - v..»r het oud. rwiis i. d. meel,. teel, noh.gie e I, ^ wnrktuitflc. laboratorium v. tl. T. H. s. f, |>,.m . m

•«'•'i -I—«

Sluiten