Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1ste AFDEELING.

3T i «* ii w o |» g <■ 11 o 111 en werkt ».

81 Jaurès (J.), L'armée nouvelle. Paris. 1915. 8vo.

7

Onze Hollandsche jongens in liet leger. Uitgegeven ter 1 gelegenheid van het Congres voor de opvoeding van de jeugd boven den. leerplichtigen leeftijd te 's Oravenhage, 28 Juli 1919. Met pl. ('sGrav.), 1919. 8vo. *

142 Helt (J. C. v. d.), Onze nieuwe weermacht. 'sGrav. 1919. 30 8vo.

158 Bakker (H.)s De regeling voor het reservepersoneel van (3 het Leger in Nederlandsch-Indiö. Met toelichtingen. *s Grav. 1918. 8vo. *

387 Iinmanuel, Siege und Niederlagen im Weltkriege. Kritische 4 Betrachtungen. Derlin. 1919. Svo.

390 Frejtag-Loriiiglioveii (v.), Politik und Kriegfülirung. 17 Berlin. 1918. Svo.

ol7 Haretta (J. M.)f Hoe zal de verdediging te land in Neder3 landsch-Indië gevoerd worden; welke taak is daarbij weggelegd voor vrywilligers-korpsen. Hoe moeten in verband met deze taak die korpsen aangevoerd, georganiseerd en geoefend worden? Lezing voor de verèeniging „Je Maintiendrai" te Medan op 24 Juli 1918. 8vo. *

1

Sluiten