Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4o49 BniidH (P. J. M.), Het. limietbegrip. Rede uitgesproken bij 2(5 de aanvaarding van liet ambt van hoogleeraar aan de lechmsche Hoogeschool te Delft. Groningen. 1919. Svo. *

4580K>en (H. J. v.), Beschouwingen over eenige frieetkundige «J verwantschappen. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Technische Hoogeschool te Delft. Delft. 1919. Svo. *

4612 Heux (J. YV. X. Lei, Constructies uit de veldversterkinsjs-

I kunst. Met flg. Breda. 1919. Svo. *

4060 Man der.s (J. H. M.), Application of direct analysis to pul-

II sating and oscillating phenomena. With flg. Leiden. 19H). Svo. Acad, proefschr. *

4084 Schrok (D. J. E.), Beginselen der analytische meetkunde. 5 Met flg. Groningen. 1919. Svo.

4700 Koninklijk Instituut voor de Marine. Leerboek der theore-

0 tische mechanica. Door G. C. D 1 b b e t z. Met flg Helder 1916. Svo. * ö'

4700 Meerburg (J. H.), Beginselen der mechanica. .Met flg. 2" Dr

7 Amst. 1916. Svo.

iiOOPicnrd (h.), uuelques réflexions sur la mucanique. Suivie

8 d une première le</on de dynamique. Paris. 1902. Svó.

4729 Burgers (4. M.), De hydroclynamische druk. Rede uitge-

1 sproken bij de aanvaarding Van liet hoogleeraarsambt aan de Technische Hoogeschool te Delft. Delft. 1918. Svo. *

4738^Bernoiiilli, \ademecum. Met gebruikmaking van de 12e

2 Hoogduitsche uitgave, door J. (}. van Gendt en G. J. W. de Jong li, Met fis?, en tafels. Amst. 1873. Svo. *

4(84 Buisman (A. S.), De toegepaste mechanica en liet zuinig 4 ontwerpen. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het lioogleeiaarsambt aan de Technische Hoogeschool te Delft Delft 1919. Svo. *

4845 Wilson (J. J. (!. Motorentechniek. Met flg. Breda 0 iLithogr. K. M. A'.). 1919. Svo. *

Sluiten