Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

o^Hoeffel.nan (G. E.), De acetyleering van nitrophenoieri

31 onder den invloed van eenige katalysatoren. Delft 1919 8vo. Acad. proefschr. *

0I8I Loon (C. v.), Stereochemie der cyclopentaan en der hy-

32 drindeen -1.2- diolen. Met fig. 'sGrav. 1919. 8vo Acad prozfschr. *

5181 Coster va.. Voorhout (A. W.>, Condensatieproducten van ■

33 phenol en formaldehyde. Met pl. Delft. 1919 Svo Acad proefschr. * '

5182 Waterman (H. I.), Wetenschap en chemische industrie.

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleeraars-

r Technische Hoogescliool te Delft. Dordrecht 1919. Svo. f

o280 Ree (K. v.), Inleiding tot de nieuwere erfelijkheidsleer

0 Zwolle. 1917. Svo.

^ORie! (J. A. v.), Erfelijkheidsleer. Met fig. Zutphen. 1917.

o250Keill.ack (K.), Lehrbuch der praktischen Geologie. 3* Aufl 3 2 Bnde. Mit Taf. u. Abb. Stuttg. 1916—17. Svo.

o2o6 Scliuiling (R.i, Beknopt overzicht der geologie van Nederland.

1 Met krtn. en fig. Zutphen. 1919. Svo.

o20o Eindverslag over de onderzoekingen en uitkomsten van

' die"3,t der Rijksopsporing van delfstoffen in Nederland

q?q A '; krtn' en f"'0,ielen (in Portef. Plano). Amst. ïyio. 4to. *

o3oöSI 11 ,v ter man (K.), Huisraad en binnenhuis in Nederland in

2 vroegere eeuwen. Met afb. 'sGrav. 1918. 4to.

5460 Steenhuis (J. F.), Het wichelroede-vraagstuk, behandeld o en toegelicht voornamelijk aan de hand van deNederlandsche literatuur, in opdracht van de Centrale Commissie voor drinkwatervoorziening. ('sGrav.). 1918. Svo. *

o4o0 Rapport in zake houten pijpleidingen in verband met de ü wenschelijkheid van het gebruik in Nederlandsch-Indië. Met photo s en pl. Batavia. 1918. Svo. *

Sluiten