Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(5362 Atlas van Nederlandse!) Oost-Indie voor kantoor, school qn 4 huis. De B u s s y, Amst. 1919. Folio

6480 Gelder (YV. v.), Geschiedenis van Nederlandsch Oost-Indië.

1 voor de scholen aldaar bewerkt Met illustr. 9e Dr. Oron. 1918. 8vo.

6480 Alkeina (B.), Ons Insulinde. Hoe we 't verkregen en wat

2 het door ons werd. 2e Dr. Deventer. 1917. 8vo.

6514 Kemp (P. II. v. d .), Het Nederlandsch-Indisch bestuur in

3 1817, tot het vertrek der Engelse hen. Naar oorspronkelijke stukken. 'sGrav. 1913. Svo.

6514 Kemp (P. II. v. d.), Het Nederlandsch-Indisch bestuur in

4 het midden van 1817. Naar oorspronkelijke stukken, 's Grav. 1915. 8vo.

6524 Handleiding ten dienste van de Inlandsche Bestuursambte10 naren op Java en Madoera. Uitgave van het Departement-van Binnenlandsch Bestuur. (Ned. en Mal. tekst). Batavia. Svo. *

N°. 1/B. B. Desahoofd verkiezingen. 1918. „ 2/B. B. Hoofdgeld-ordonnantie. Heerendiensten op Java en Madoera. 1018.

3/F. Bedrijfsbelasting. 1918.

„ 4/B. B. Inlandsch gemeentebeheer. 1918.

„ 5/B. li. Inleiding tot het grondenreeht. Ontginnings-ordonnantie. 1918.

„ 0/ F. Slachtbelasting. 1918.

„ 7/B. B. Erfpacht, li»18.

,. 8/B. li. Bepalingen omtrent de opric hting van fabrieken en neringen

in N.-I. en liet Veiligheidsreglement. 1918. „ 9/B. B. Landrente en de belasting op de vischvüvors <»p Java en Madoera. 1919.

„ 10/.T. Toelating en vestiging: van Nederlanders en vreemdelingen

in N.-I. 1911».

„ 11/L. N. II. Bepalingen betreffende liet boschwezen. 1919.

12/J. Wering en emigratie van inlanders. 1919.

v 13/0. E. Epidemie ordonnantie en ontsmettingsreglement. 1919.

„ 15/B. 15. Uitgifte van domeingrond. 1919. r W/B. li. Grontihuur-ordonnantie. 1919.

„ ls/li. ü. Kenige desa-aangelegenheden. 191!».

„ 19/h. N. H. Veeartsenijkundig staatstoezicht. 1919.

.. 20/0. E. liet Krankzinnigenwezen in N. I. 1919. r 21/L. N. H. Hondsdolheid-ordonnantie. Instituut-Pasteur t« \V»*It**vrt • den. Hondenbelasting. 1919.

22/F. AocijnshofYing van Inl.-gedistilleerd. 1919.

„ 25/B. li. Ontplofbare storten. 1919.

„ *20/li. O. W. Toezicht op liet verkeer op d«- wegen. (RQwiclreglement. M««torregleinent). 191U.

O

Sluiten