Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6770 Onze politieke partijen, beschreven door hare eigen verSi tegenwoordigers. Nieuwe vermeerderde en bijgewerkte druk. Baarn. 1918. 8vo.

1. De Roomsch-Katliolieke Staatsparty. Door A. C. A. Ho ff man.

2. De Vrijzinnig-Democratische Partij. Door H. P. Marchant.

3. De Christeljjk-Historische Unie. Door C. K. van-Koetsveld.

4. De Antirevolutionaire Party. Door A. B r u nimelka m p.

5. De Sociaal-Democratische Arbeiders-Party. Door J. van Leeuwen. (i. De „S. D. P." Door D. J. W ü n k oo p.

7. De Algemeene Staatsparty. Door Ze n o Kamerlin g.

8. De Liberale Unie. Door A. Roodhuyzen. Met vervolg door J. A. van H a m e 1.

9. De Economische Bond. Door A. Mesritz.

10. De'Vrü-Liberale Parljj. Door J. H, W. Q. ter Spjll, Omgewerkt door F. J. W. Drion.

6770 4apikse (N.), Staatkundige geschiedenis van Nederland van 3 18S7—1017. Leiden. 1918. Svo.

6777 Beth (J. €.), Wettelijke bepalingen betreffende het binnen17 treden van woningen enz., tegen den wil van de bewoners of gebruikers, 4r Dr. Alfen. 1904. Svo.

6804 Isaac (J.), La question du droit des peuples. Paris. 1918.

6 8vo. *

6804 Vollenhoven (C. v.), De drie treden van het volkenrecht.

7 's Grav. 1918. Svo.

6804 Woodrow W i 1 s o n, President der Vereenigde Staten ' S van Amerika. De volkerenbond. Z. p. 1918. Svo. *

(Verzameling van zijne meest belangrijke uitlatingen en redevoeringen betreffende dit onderworp, 1 Febr. 11)16—27 Sept. 1018.)

6804 Smuts (J. (V), De volkerenbond. Een practisch voorstel.

9 Zutphen. 1919. Svo.

6804 Jong van Keek en Donk-Kluyver iC. A. de), Het ontwerp-

10 volkerenbond van de vredesconferentie te l'arljs. 'sGrav. 1919. Svo.

6S04 Montün (A. M. M.), Een nieuw beginsel van volkenrecht.

11 'sGrav. 1918. Svo. *

6804 Joseplius Jitta (D.), De wederopbouw van het internationale

12 recht op den grondslag van eene rechtsgemeenschap van het menschelijk geslai ht. Haarlem. 1919. Svo.

Sluiten