Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B806 Oordt (II. L. v<», Handleiding bij het onderwijs in de

10 oorlogs- en neutraliteitsregelen ten dienste van de opleiding tot officier der landmacht. Breda. 1919. Svo. *

0812 Die deutsche Kriegführung und das Völkerrecht, Beitnïge A2 zur Schuldfrage. Berlin. 1910. 8vo.

OSoO Meden bacil (M. K.i, De zand- en grindkwestie (in het algeA 5 meen: de uit- en doofvoerkwesties). 'sffrav. 1918. 8vo. *

0841 Meyers (S. J.i, Rijksopvoedingsgestichten; meer in het

11 bijzonder dat voor meisjes en de resultaten daar verkregen. Amst. 1918. Svo. Accid, prosfschv. *

6862 Persant Snoep (F.), Technisch-hygiënische beschouwingen 11 over de economie van den industrieelen arbeid. Met Leiden. 1918. Svo. Actui, proefschr. *

68(52 ^ eraart (J. A.), Economie en arbeidswetgeving in onderling 1- veiband. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleeiaarsambt aan de Technische Hoogeschool te Delft Delft. 1918. 8vo. *

6862Trciib (M. \V. F.), Vragen van dezen tijd. Haarlem. 1919. 18 8vo.

6S02 Treub (M. W. F.), Kapitaal, arbeid en verbruiker. Voor-

14 dracht gehouden in de Aula der Amsterdamsche Universiteit op 14 Maart 1919. 'sGrav. 1919. Svo. *

()862 Sinit (W. P.), Nijverheid, technisch onderwijs en octrooi-

15 raad. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleeiaaisambt aan de Technische Hoogeschool te Delft Delft. 1919. Svo. *

6008 Overzicht van de verslagen der kamers van arbeid over 2 1H17, .... 'sGrav. 1919— .... Svo. *

<.>918 .Taaistatistiek van den in-, uit- en doorvoer ovor 1917

2 I itgegeven door het Centraal-Bureau voor de statistiek 'sGrav. 191!» 4t0. «

6921 Verslag van de Ombilinmijnen over 1 m7 »..(■ 4 1918- .... Svo. *

Sluiten