Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6410 Oudheidkundig verslag. Uitgegeven door het Bataviaasch

3 Genootschap van Kunsten en Wetenschappen: 1916,1917,

1918. *

6519 Staatsblad van Nederlandsch-Indië: De verschenen nummers. * (1)

6521 Bijblad op het Staatsblad van Ned.-Indië: Dl, 54. 1919. *

6521 Javasche Courant: De verschenen nummers. *

1

6522 Koloniaal Verslag van: 1917. *

6524 Decentralisatie wetgeving: 2- Uiig. 1918. * — Decentra-

4 lisatie-verslag: 1.016—17 en 1917—18. *

6534 Adatrechtbundel: XVI. Groote Oost en Philippijnen. — 4 XVII. Celebes. — XVIII. Gemengd.

6556 Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië: 1< en 2f gal.

1919. *

Adresboek van geheel Nederlandsch-Indië: 1919. (2 Dln.). *

6675 Henjamins en Snelleinaii, Encyelopaedie van Nederlandsch

2 West-Indië: afl. 13. (Het werk is hiermede compleet).

0697 The directory and chronicle for China, Japan, etc.for: 1919. 2

6709Muller, Azië gespiegeld: Deel 2. Matakka en China.

4

6727 Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden: De verschenen nummers.

6727 Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden: idem. *

ï

U728 Nederlandsche Staats-Courant: idem.

(1) De periodieken waarachter is gesteld .. he teraclienen nummers" werden — behoudens enkele afleveringen van buitenlands, he periodieken — ontvangen.

Q

O

Sluiten