Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0922 Jaarverslag over de Poeloe-Laoet steenkolenontginning ge2 durende het jaar: 1917. *

6923 Verslag omtrent den post-, telegraaf- en telefoondienst in Ned.-Indië over: 1917 (2 Dln.)\ idem over: 1918 (2 Din.).*

6924 Verslag omtrent den dienst der postspaarbank in Ned.-Indië over: 1917; idem over: 1918. *

6925 Statistiek van de scheepvaart in Ned.-Indië over: 1916; 1917; 1918. *

Statistiek van den handel en de in- en uitvoerrechten in Ned.-Indië over: 1917 (Dl. 1, 2», 2b, 3); 1918 (Dl. 2», 3).*

6925 Jaarboek van het Departement Van Landbouw, Nijverheid 2 en Handel in Nederlandsch-Indië: 191'); 1916: 1917. *

6925 Justitieele statistiek van Xederlandsch-Indië over het jaar: 8 1913. *

6964 Verslag van den staat van het onderwijs over: 1916—1917 (2 Dln.); 1917—1918 (2e Dl.). *

6974 Programma der lessen te geven aan de Technische Hooge-

1 school over: 1919—1920. ®

6974 Jaarboek van de Technische Hoogeschool te Delft: 1919.* 6

0975 Programma van de lessen te geven aan de Rijks Hoogere Burgerschool met vijfjarigen cursus te: f. Appingedam: 1919-^-1920. *

6975 Algemeen verslag van het onderwijs in Nederlandsch-Indië Dl over: 1917 (2 Dln.). *

6982 Paedagogisclie voordrachten: N°. 6 en 7.

19~

6982 Ligt hart, Over opvoeding: 2' bundel.

28

7026 Oostlioek'g geïllustreerde Enoyclopaedie: 4r Deel.

2

Sluiten