Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7311 Zeitschrift für Architektur u. Ingenieurwesen: idem.

7311 Zeitschrift des Yereines Deutscher Ingenieure: idem.

1

7312 Armierter Beton: idem.

2

7315 Engineering: idem.

7316 Tijdschrift van het Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap : idem.

7316 Tijdschrift voor economische geographie: idem.

1

731S P etermann's Mitteilungen aus J u s t u s P e r t h e s ' geographischer Anstalt: idem.

7332 Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen: idem. *

7833Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde: idem. *

"334 Notulen van de algemeene en directievergaderingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen: idem. * — Statuten en Reglement van Orde van hot Bat. Gen. v. K. en W. : 1918. *

7336 Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Ned.-Indië uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië: l>c rerschenen nummers.

7337 De Indische Gids: idem.

7337 Mededeelingon van het bureau voor de Bestuurszaken der

1 Buitenbezittingen: afl. 10 (dl. i af!. 3. !■ stuk), 13, /■">, Ki,

17, 18 (met kaarten in por te f. 8vo), li). ®

<337 Nederlandsch-Indië, Oud en Nieuw: 1)< rerschenen mnnmer*. 2

Sluiten