Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER op de 1ste AFDEELING.

Al ph abet iücli e I ij * t va 11 <l<> name 11 <1 «> r

s <• li r ij v «> r m.

Nr.

llteiitluiioii (li, Roei.

sport 1370-Bi

Irhells, Religionswissenschaft «947-A 1

_ Nr.

Kakker (II.), Resorve-per-

Hont-cl Logor N.-1 153 - (i

Harendtieii, Eenvoudige

zielkunde 0946—1

Haretta. Lezing verdedi-

ging N.-1 517-3

Hamlet, Limietbegrip 4549—26

Havlnck, Opvoeding dor rijpere jeugd

- Paedagogische beginselen. 0982-32 Kelt (v. d.), Nieuwe weermacht 142-30

lleri; (J v. d.), Hoogt-re

wiskunde 4549—23

Htrnoiillli. Vademecum.. 4738-2 llerllimit. I)e la Marnea la Mer du Nord 3891—Bb38

— „I/Erreur" do 1914 8801*Bh 41

Hert i aii «i, Victoire de Lor-

raine 3891—Bb3r;

Helli, Binnentreden van

woningen 6777—17

netliuiami llollweg (▼.),

Betracht. /. Weltkriege... 58ti7—A 0 Kieren* «Ie II.-iaii (.1. II.),

Wereldorde en geestesleven (>94fi—2

A.

Nr.

Alkema, Ons Insulinde... 0430—2 inaniadèi et CremKeii,

La justice mil. en ftrèce. 107")—A 1 Anbert, Tirs de guerre... 2447—39

B.

Nr.

Biervliet (*.), Pedagogie

expér 6982 — 24

lllocq van KiiHVIer iile).

Scheepvaartwegen 5698—3

Bloem, Vormarsth 3891—Bb 4"

Koilenliorst, Vionville... 3817—2

— Gravelotte 3818—r;

— Noisseviüe 3819 — 1

Kraam. Zielkunde en opvoeding 694(1-3

Kréant, Souvenirs du front 3891—Bb 32 Kremekaiiip, Wiskunde.. 4437—7 Krent van Kempen, Veldbruggen 2926 — 1

Kriiggeii t .h i j v.), Vaderlandsliefde 6982—26

KrugmaiiN e.a., Nederland

i.d. oorlogstijd 5897—4

llriiHsr, Oorlog in Servië.. 3891—Uil 5 Hulsman, Toegepaste mechanica 4784 - 4

Kujae. Anvers 1914 3891-Bb44

— La Belgiijue envahie... 3891—Bb 46 Ku rKer», Hvdrodynami-

sche druk 4729—1

Sluiten