Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. •

Nr.

Handleiding ten behoeve van du paardenverplegers 1746—8

— voor het vuren op luchtvaartuigen met mitrailleurs M. '08, geweren en karabijnen M.'95 2569—22

— voor leerling-vliegeniers (Vliegtuigmotoren) 2954—42

— voor lieraanleeren van den sounderdienst 5086—A 13

— ten dienste van de Inl. bestuursambtenaren op Java en Madoera 6524—10

I.

Nr.

Instituut, Koninklijk — voor de Marine. Dictaat mil. vecht 1018—4

— Koninklijk — voor de Marino. Aanwijzingen omtrent vormen en briefwisseling 1301—12

— Koninklijk — voor de Marino. Explosiefstoffen t 2439—2

— Koninklijk — voor de Marino. Uitwendige ballistiek 2439—3

— Koninklijk — voor de Marine. Vragen naut.- en mil. zaken 2969—2

— Koninklijk — voor de Marine. Voordracht artillerie. Inleiding... 3010—2

— Koninklijk — voor de Marine. Voordracht artillerie. Materieel... 3010-3

— Koninklijk — voor de Marine. Voordracht artillerie. Vuurwerken 3012—1

— Koninklijk — voor de Marine. Handboek der practische zeevaartkunde .-. 3027—1

— Koninklijk — voor de Marine. Hoogere wiskunde 4549—23

— Koninklijk — voor de Marine. Theoretische mechanica 4706—6

J.

Nr.

•Taalboek der Rijksuniversiteit te I.eiden t 6975—4

.laarboekje Kon. Instituut van ingenieurs. Bijlage y. van het blijvend

gedeelte " 4871—6

Jaarstatistiek van den in-, uit- en doorvoer over 1917 6918—2

Jongens. Onze Hollnndsche — in liet leger x. 99 -1

K.

Nr.

Kriegfilhrnng. Die «leutsche — und das Völkorreclit 0812—A 2

L.

Nr.

Leergang, Indische — voor officieren...... G357—19

Leiddraad voor oefeningen met landingsdivisiëu 3023—3

hijst van nieuw aangeschafte boeken. >*ation. techn. scheepvaartk. museum te Rotterdam 7124—3

M.

Nr.

Manoeuvre, De — om Limburg 3S01 Bb 28-30

Manuel du gradé do cavalerie a 1'usage des sous-officiers, etc-. (F.). 1520—4 Museum, Nation. techn. scheepvaartk. — te Rotterdam. Lijst van nieuw aangeschafte boeken 7124—3

Sluiten