Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9W Hoffman,, W. . Hygiënische Erfahrunwn. Infektions' " Beriïi3JSo.USvI;.^ChUt2ilnrfUnSr im W£-Ckde?e' Tab.

Sf J' BOnrWePSteP' ^'ui^ ofSurinam.

if / 0n "e'-VrjPI,:al mosquitoes. Witli fi- ,Kon Ver Het Koloniaal Instituut te \rrwt- v i , nf/, , . uu' ce Amst. Mcdedeelme n° XXI

ll0P- livgicn- n°. 13). Amst. 1925. Svo.*~

960■ Brayne (M. F. de,, Ontratting en desins~tie Met nfb Delft. 1926. Svo. ,4c«rf. proefachr*

Iw doelmatigheid van de Amsterdams* bioodvooraemng. Met flg. Del(t 19„, _lf0(l Jmi/ichr ,

loof,,„gel (K. ,, De vleeschkeiiringswet i„ de practijk. Me, ' PI. Doetinchem. (1921). Svo.*

''rSl'j1 "• Reg'«Plosing van do landmagt cn

"rte vSr^S'emcnt ™ NW vo„,. I,et njgsvoik te lan-e. s Grav. 1SS0. Svo.*

-°57-nilltair Straf" 6n *uchtrecllt Nederland. 2 Dln Breda (Lithogr. der K. il. A.). 1919. Svo.

?rimineeI Wetboek en Reglement van

VereeTJde T' hot kri-^volk * lande der

v ereenigde Nederlanden. Kampen. (1916). Svo*.

11 •' De regtspleging bij de landmagt en bii

d°ZTnSt 611 de PrOVisi0neele ^structie voor het Hoog Militair Geregtshof. Bussum. 1914. Svo.

fn;S"°fel,"d Restspleging voor het krjlgs-

ssiïs ™,,et

^ S'svf J,)' Het b6WijS Van Stl'afbare feiten- Bre<^

1022 Herg van Saparoea (C. J (J r v ,i , n

23 lijke veroordeeline en i,,r' ' De Voorwaarde-

• . , eu!1» en iiaie toepassing ten aanzien nn

J ' ïtiabelen die militair z(fn of worden. 'sGrav. 1926. 8vo*

Sluiten