Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

li>26 Stigter (P. J. . "Wetten en andere wettelijke voorschriften J t-rD dienste van liet onderwijs in militair straf- en tuchtrecht, aan ca ietten bestemd voor het Leger in Nederlandscli-Indië. Breda. 1919. Svo.

102S Militair straf- en tuchtrecht Xederlandsch-Indië. 2 Din. ~8 Breda. (Lithogr. der K. M. A.j. 1919. Svo.

1050 Mayer (II. E. , Der rechtswidrige Befehl des Vorgesetzten.

1 T.'.bingen. 19' S. Svo.

1051 Kruge, Beitrag zur Instruktion über Verhaftungen und r "Waffengebrauch. 3. Apfl. Hannover. (I892i. Svo.»

1061 Deutsche Milicarstrafgerichtsordnung vom 1 Dez. lSi^. ~T~Berlin. 1S99. Svo *

1075 Japiot (R.i, Traité théorique et pratique du droit procé-

2 dural de la guerre. Paris. 1919. Svo.

1135 Voorbereiding van de regeling der hoogere vorming van den 1 officier op andere wijze dan aan de Hoogere Krijgsschool.

Breda. 1895. Folio. Autogr*

1136 Beknopt overzicht van de geschiedenis van het militair 12 onderwijs sedert 1814. Breda. 1911. 4to.*

1136 Brest van Kempen (C.P.), De reorganisatie van het mili•?, f:iir onderwijs. Beschouwingen naar aanleiding van het verslag der commissie, ingesteld door de vertegenwoordiging der N.-I. Officiersvereeniging in Nederland. Breda. 1921. Svo*

1136 Brost van Kempen (C. P.), De officiersopleiding. (Orgaan A3 der N.-I. Officiersvereeniging. Nov. 1922). Folio.*

1136 Brcst van Kempen (C. P.), De opleiding tot beroepsofficier. "Xt"i(Overdr. ,Orgaan der N.-I. Officiersvereeniging", Oct. en Nov. 1923). Folio*

1160 Verslag van het bezoek vfln den Amerikaanschen mili-

3 tairen attaché aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda. Met phot. 1920. Folio.*

(In 't Engelsch : machineschrift).

1161 Koninklijk Instituut voor de Marine. Reglement voor de A 7 eindexamens, 's Grav. 1920. Svo.*

1161 Voorschrift voor den cursus. Breda. 1920. Svo.* — OpF 1 gaaf van wijzigingen 1921.*

Sluiten