Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13HS Si-hagen K. II. v.) e. a., De lichamelijke opvoeding in 35 laatc: •ouwc-n. Haar ontwikkeling, doel en

stvlselniarr- - :>opa>sing. Met flg. Deel 1, . . . Rottere!. 10JM—. . . ;v...

13*10 Koert (II. . Lichamelijke vooigeoefendheid. Utr. (1912). 3 <i Svo.*

1340 Yoorschrif: • r lichaamsoefeningen. Met pl. Breda. 1920. "i Svo. — 1 '■•save van wijzigingen: 1921.

1840 Yorsclirift . Leibe-siibungen. Mit Fig. Berlin. 1921. Svo. AT

1310 Instruction • : y>ique militaire. (Ecole Militaire de 1'ArtilB 2 krie de Fe-..: .:nebleau). Lithographie. Svo.*

Rwum»! ir jet do reglement. 4e Partie: Adaption profeswiounelle. 1 .

1353 Regoon iB. , De schermkunst voor het volksonderwijs 1 geschikt gemaakt, 's Grav. 1S66. Svo*.

1356 llubert van Blüenburgh (W. P.), Handleiding voor het

5 schermonderw^js op floret, degen, sabel en geweer. Met pl. Breda. 1922. Svo.*

1370 Jaarverslag van den Nederlandschen Roeibond 1923, . . . "B 2 Amst. 1924— . . . Svo *

1354 Arbeidsreglement voor werklieden in 's Rijks dienst. Breda.

6 1920. Svo. — le4e Opgave van wijzigingen. 1920—25.

1384 "Wetten en andere wettelijke voorschriften van belang voor

7 de landmacht fde mil. strafwetten uitgezonderd). Breda. Svo.

I. Diecsiplichtwet: 1923. — le Opg. v. wüz. 1923. II. Bevcrjeringswet landmacht 1902. Reglement raden van ondere:*k en van appèl. Wet personeel geneesk. dienst landm.: 19-23. — le Opg. v. wyz. 1923.

III. Jliiiüaïre pensioenwetten: 1923.

IV. Wel>n reserve-personeel 4an(2aiacht: 1923.

V. V<xr5ihr. beoordelingslijsten ir.et uitvoeringsbep.: 1923. VI. Wt:n in verband met het vestingstelsel: 1923. VII. Ick-ï-artienngswet met uitV'-eringsbep.: 1923. — le Org. v. wfc'z. 1923.

VIII. W.'. staat van oorlog en van beleg met instructiSn : 1923. IX—X. Kleine wetten en besluiten; Uittreksels: 1923.

1422 Leveeque en Kieq, Theoretisch handboek voor den voetA 2 volksoldaat. Met fig. Antw. (1920). 8vo.*

Sluiten