Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-551 Atlas met platen trektuigen. Brussel. Z. j. (+ 1S15 a 30>. 3 Folio.*

\ oorschrilt op het beheer en de verantwoording van liet 3 artilleriematerieel in tijd van vrede. Ontwerp. Breda. 1923. Svo. — Opgave van wij,:. Iü25.

2->6u \oorschrift voor riikunstig onderricht bij de artillerie' 1- Breda. 1H2S. 8v. .

\ t«.':ioopigc aanwi::::ginffen voor het gebruik van artillerie

25 in .-tellingen, 's Grav. l'.)2o. Svo.

2o69 Beschrijving van het materieel der lichte houwitier-afdee-

26 lingen. ilet pl. Breda. 192o. Svo. — Opgave van wijzigingen. 1922.

2569 Beschrijving^ van het materieel van den houwitser van

27 15 cM. L. 15. Met pl. (Ontwerp). Breda. 1922. Svo.

Opgave van wijzigingen. 1924.

2o69 Voorschrift voor den batterijdienst en de exercitiën met

28 het bespannen geschut. (Ontwerp). Breda. 1922. Svo.

le en 2° Opgave van wijzigingen. 1923.

2o69_Voorschrift voor den batterijdienst der Bereden-Artillerie. 28a (Ontwerp). Gewijzigde herdruk. Breda. 1925. Svo.

2569_Ontwerp-Voorschrift voor den batterijdienst met het ves-

29 ting-geschut. Breda. 1922. Svo. - Opgave van wijzigingen. 1923.

2569_Voorschrift voor den batterijdienst met het vesting-geschut. 29a (Ontwerp). Gewijzigde herdruk. Breda. 1925. 8vo.

2569_Schietvoorschrift voor de Bereden- en Stelling-Artillerie.

30 Breda. 1923. Svo. — Opgave van wijzigingen. 1924. — Voorloopige wijzigingen v. d. Insp. der Artillerie. 1926.

2569_ Aanwijzingen ten dienste van de Artillerie. Breda. Svo.

31

Lichtmeetdienst. 1923.

Terreinmeetdienst. 1923.

2569 12 cM. Hw. L. 14. Bediening van het enkele stuk. Aan-

w«z>ngen uitgegeven op last van den Insp. der Artillerie Breda. 1923. Svo.

Sluiten