Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"•'f f", ^^ing der Marine. S:,iOTfisch verslag van het

2 behandelde in de onenh , „ > ■ . .

wnh»i~ ™ ^ 1 -.^'ii'iinggehouden te 'sGra-

\ennage op 9 \nv iq.ix . .. . .

yP.j Vai- n " '.geschreven door de Kon.

v ,.ei- 'Ü11S* loot en : Ver. ,Oos: ,n West" ter bespreking van dit Regeeringsvoorstel. En: De splitsing

Vieuu-o' r6 °°' J" ;<rer- (Overgenomen uit de Nieuwe Courant). Dordr. lynö. Svo.*

Zie ook: ii°. Ti'Ci—10 c. v.

'T in8e»,eld b» Kon. Besluit

1 va» 3 Me. IMS, X-. 29, tot bit nagaan of de oprichting

van een allxpUn, „oorzakelijk

Me ™ ? T I* ««dingen de esploi-

Me bm en?ir8' '°nch-« <«~m u geschieden, .uet tuji. en teek. slxrav. Iy20. Polio.*

2W9Evers (F. J. JI.), Oorlogsschepen. Met vervolg Met d1 la Amst. 1903—1905. Svo.*

2999 Pennink <J. J. F.,, Wa„ z(j„ m en, 16 Eene vlootbeschouwing. Amsr. (1903). Svo.*

*?££,( wateiDe Rcde:eepr'°nn ' V00rnamel«k het gedeelte onaer watei. Rede uitgesproken bij de aanvaarding vin

Delft/TelfHSrLT de TeChniSChe Hoogeschool te

2999 Boer (M. G. de), Leven en bedrijf van G. M. Roentgen S grondvester van de Ned. Sroomboot-Maatschapphthans isiÜ Vr°°,r SlCheiieps- ea wei'ktuigbouw „Fyenoord",

Maatschappij ut biJ het 10(>jarig bestaan der

Maatschappij. Met portret en pl. (Rotterd.). 1923 Svo *

Ins!""ut voor **"»■ A,tn-

Het mateneel. I. Mei fig. Helder. 1924.*

30U Koninklijk Instituut voor de Marine. Voordracht Artil > len.: Projectielen. Door A. Seret. Helder. IslTLi

"Y d™";?, ,(H*iE»T''' Beschouwingen naar aanleiding van

4 den Japansch-Russischen zee-oorlog, gevolgd door Z

Saëlafn J*ansch E"'^Hen zee-oortog, door A. O. nuissevain. Z. pl. en j. f1906). 4to*

3^Së!'re<1''FSSire- <*»>»** Fran^ise. Miniatére de la - bueire. Ecoles militaires). Paris. Svo.*

. n. De IsicTi'.h!1 Avt uAnVvol""eVOlr' de.Cro,,uis- "«■ rrr t n u,< ('G croqui.s. iu->i

n I . Ld guerre mondiale 1^14—l9is \v

et croqui.s. 1921. ' ^ uu v

Sluiten