Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4103 Dam van Isselt iW. E. v.), Stadhouie: 1- Wil!• m UI.

4 Bede. bij de onthulling van zijn s:.\-;v-eld, S Oc.oher l'-'-l • op het Kasteelplein te Breda. --proken. Schiedam. 1921. Svo.*

ilSO^Krugmans (H.) e. a., Officieel gedenk':-:»; £ uitgegeven na-

2 mens de huldigingscommissie 1923 -f Amsterdam ter gelegenheid van het vijf en twintigjarig re-geeringsjulileum van Hare Majesteit Koningin W i lhemi na He Ie na Paulina Maria. Met portr. en pl. azus:. 1923. 4:o.

4130 Bas <\V. (J. dei e. a.. Gedenkboek IS'-1;—:>23 uitgegeven

3 ter gelegenheid van het-zilveren regeert gefeest van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina de; Nederlanden, op ü Sept. 1923. Met portr. en pl. Voorscl:: :;a. 1923. 4:o.

4145 Sola <11. de), Biogratia del Almirante B:_ : n. 1782 —1321.

1 (Con retrato). Caracas. 1921. 8vo.*

4151 Boer (31. G. de) en J. ('. Costerus, Brie ren en dagboek

4 van den Utrechtschen Vrijwilligen Jagej Pieter Jacob Costerus 1830 en 1S31. Mit portret. iDustr. en naamlijst. Amst. 1917. Svo.

4156 Bourbon-Condè (L. J. de), Essai sur ia vie du grand

1 Con dé. Paris. 1S06. 8vo.*

4250 Mémoires du Maréchal Ney, Duc d'EIchingen, Pricce de

1 la Moskowa. Publiés par sa familie. 2 ToL Avec cartes (en portef. Svo). Brux. 1833. 8vo*

4283 Campagne des Austro-Russes en Italië sous le comman-

2 dement du comte Alexandre Suwototv Rymniski, général-feld-maréchal en chef des armées impériale-royale et impériale russe. Avec cartes. Leipsie. 1799. 4to.*

4308 Brialmont (A.), Histoire du duc de Wel Hing ton. 8 Vol.

2 Avec pl. et portr. Brux. 1856—57. 8vc>.*

4327 Waal (J. de), Geschiedenis van het 2e Regiment Huzaren.

2 Breda. 1920. Svo.*

432S Sypesteyn (J. W. v.), Bijdrage voor de geschiedenis van

2 het Nederlandsche Artilleriekorps, bevattende eene opgave van de namen der opperbevelhebbers en t<evelhebbers van dat korps. Breda. 1849. 8vo*

4333 Berg (D. v. d.). Geschiedenis van het Bataillon Mineurs

1 en Sappeurs, later Korps, thans Regiment Genietroepen van 1852 tot in den tegenwoordigen tijd. Breda. 1923. Svo.

Sluiten