Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4703 Borgesius (A. II.), De relativiteitsleer. Vijf voordrachten. 9 Met fig. 's Grav. 1923. Svo.

4706 Planek (SI.), Einführung in die allgemeine Mechanik. Mit 9 Fig. 2» Aufl. Leipz. 192u. Svo.

4706 Ludolpk (G. L. i 011 A. P. Pot ma. Leerboek der mechanica 10 voor het middelbaar technisch onderwijs en voor zelfstudie. Groningen. Svo.*

i

II. SterkteKv-r. Mot li^r. en tab. 1926.

III. GraphosUtica. Mot fig. 1924.

470S Delprat (J. P.), Beginselen der mechanica voor de ka-

1 detten der artillerie en genie. 2° Dr. Met pl. Breda. 1S48. Svo.*

4712 Josselin de Jong (G. de), Beginselen der mechanica met

3 eenige toepassingen op de ballistiek. Met fig. Breda. 1921. Svo.

4712 Beekman (E. II. 51.), Vraagstukken theoretische mecha-

4 nica. 2e Dr. Delft. 1921. 8vo.

4712 Schu h (F.) en J. C. N. Graafland, Vraagstukken over

5 theoretische mechanica, in het bijzonder met het oog

op het candidaatsexamen te Delft. 1®, Dl. Met

fig. Gron. 1926—. . . Svo.

4729 Hegge Zijnen (II. G. v. d.), Measurements of the velocity

2 distribution in the boundary layer along a plane surface. With fig. and tables. Delft. 1924. 8vo. Acad. proefschr*

4762 Aller (C. van), De ellipsen van spanning en van traag-

13 lieid. Met fig. (Overdruk uit „De Ingenieur" 1921). Svo.*

4762 Andriessen (J. C.), (Machine-onderdeelen in de werk-

14 tuigbouwkunde). Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Technische Hoogeschool te Delft. Delft. 1921. Svo *

4762 Internationaal Congres voor technische mechanica, Delft,

15 22—28 April 1924. Uittreksels der voordrachten. Deift 1924. 8vo. .

4762 Lecornu (L.), Cours de mécanique professé a 1'Ecole po-

16 lytechnique. 3 Vol. Avec fig. Paris. 1914—18. 8vo.

5

Sluiten