Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4765 Cremona (L.i, Elemente des graphischen Calculs. Auto1 risierte DeutseLe Ausgabe von M. Curtzo. Mit t'i. Leipz. 1S75. Svo.*

4767 Runge (C.), Grsphische Methoden. 2° Aufl. Mit Jr'isr.

3 Leipz. 1919. Svo.

4767 Ocagne (d'), Principes usuels de nomographie. Avec ap-

4 plication a divers problèmes concernant 1'artillerie ez 1'aviation. Avec fig. Paris. 1920. Svo.

4<6i Buuren (P. A. v./, De grafische methode in hare toe-

5 passing op militair gebied. Met pl. 'sGrav. 1SS4. Svo.1*'

4767 Eseher (B. G.). De methodes der grafische voorstelling.

6 Met fig. en bijl. (Vakbibliotheek n°. 88). Amst. iy24:. Svo.

4767 Goedseels (E.), Les procédés pour simplifier les calculs,

7 ramenés a 1'emploi de deux transversales qui se rencontrent au sein d'une graduation. Avec fig. et pl. Brux. 1S9S. Svo*

4:767 Schwerdt (H.), Lehrbuch der Nomographie auf abbildungs-

5 geometrischer Grundlage. Mit Abb. Berlin. 1924. Svo.

4767 Wafelbakker (C.), Over grafische voorstellingen en hare 9 toepassingen. Met fig. (Polytechnische Bibliotheek, N°. 63). Amst. Z. j. 8vo.

4767 Ileux (J. W. N. Le), Beginselen der nomographie. Be10 knopte handleiding voor graphische formule-berekening.

Met fig. Deventer. 1926. 8vo.

4767' Brest van Kempen (C. P.), Een toestel tot het opteekenen A1 van bewegingen. Met fig. (Overdr. uit „De Ingenieur" 1925). Svo.*

Bijgevoegd: 2 Series origineele grafieken.

47(iS de Bussy's bouw-agenda en technische kalender 1921,

6 Amst. 1920—. . . Svo.

4768 Zak-agenda 1921, behoorende bij de Bussy's

7 bouw-agenda en technische kalender 1921 Amst.

1920—. . . 8vo.

4768 Gendt (J. G. v.)» Bouwkalender voor 1922. 52« Jaarg. door

8 G. J. Tak. Amst. 1922. 8vo.

Sluiten