Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48oo Koninklijk Instituut voor de Marine. Brandstoff9 stoomketels, benevens de verbranding en liet on^ van vaste en vloeibare brandstoffen. Met lis p.'. ■ " 01 mans. Helder. 1920. Svo.*

4855 Koninklijk Instituut voor de Marine. Het Michell

10 blok. Met plaat. (Helder. 1920). 4to.*

4855 Pritzelwitz van der Horst (E. C. von), Over lieden en

11 toekomst van den stoomketel. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft. 1922. 8vo.*

48a Zwiers (L.), Beknopte handleiding voor het landmeten 7. en waterpassen. 3« Dr. Met fig. Amst. 1919. Svo.

4875JTliiolIet, L'art de lever les plans, du la vis et du nivelle-

1 ment, enseigné en 20 leÏOns, sans le secours des m,thema tiques. 3e Ed. Avec pl. Brux. 1826. Svo.*

4875^Leeoy (F.), Méthode simple et facile pour lever les plans.

2 Avec pl. 5e Ed. Paris. 1830. Svo *

4875_Lefèvre (A.), Nouveau traité géométrique de 1'arpentaee.

3 4» Ed. 2 Vol. Avec pl. Paris. 1826. 8vo*

4J387 Baillaud (J.), Manuel de topométrie. Opérations sur le terram et calculs. Avec fig. Paris. 1920. Svo.

4887_Voorbeeld van planchetwerk ten gebruike bij het onder-

n,Jt aan fopneme's en toP°grafen. Typographische dienst N.-I. Batavia. 1919. Plano*

4888 Nota over de stereo-autogrammetrie als hulpmiddel voor kaarteeringen in Nederlandsch-Indië. Met fig. Bat. 1921. 8vo.

4915_Beschrijving en gebruiksaanwijzing van het kompas M. 22.

4 Breda. 1923. Svo. — Opgave* van wijzigingen. 1926.

4915 Heuvclink (lik. J.), Die Prüfung der Kreisteilungen von

5 Iheodohten und Universalinstrumenten. Sonderabdr. aus „Zeitschr. f. Instrumentenkunde" 1925). 8vo*

4915_GoedSeelS (E.), Théorie générale du vernier. Avec fi*.

oSao d6S »Annales d- '• s<*. scientifique de Brux.'" 1906). 8vo.*

Sluiten