Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4955 Schuitenvoerder rH. J.K.), Het kaarteeringsvraagstuk in

2 den K.-I. Archipel. Mededeeling en prae-advies. Met kaart: Stani van het kaarteeringswerk in den X.-I. Archipel. (Algemeen Ingenieurs Congres Batavia. S—15 Mei 1920. 6e tjec::e. Diverse onderwerpen). 8vo.*

4955 Verslag van de permanente commissie voor opnemings-

3 en kairteeringswerkzaamheden in Xederlandsch-Indië over 191S—2922. Met krtn. Batavia. 1923—. . . 8vo.*

4956 Algem—T.e toelichting op de samenstelling en het gebruik

4 van ir Nederlandsche zeekaarten, zeemansgidsen en verdere uitgaven der afdeeling Hvdrographie van het Ministerie van Marine. 'sGrav. 1922. Svo.*

4956 Struve H.i, Landkarten. Ihre Herstellung und ihre

5 Fehlergrenzen. Mit Fig. Berlin. 18S7. Svo.*

4956^ Adams M.), A litlle book on map projection. With fig.

6 London. 1914. Svo.*

4956 Gardan. Cours élémentaire de topographie. 2e Ed. Par

7 L. Zabern. Avec fig. (Société de topographie de Prance). Paris. 1926. Svo.

4968 Kcrl iB.) u. F. Stohmann, Encyklopadisches Handbuch

1 der teehnischen Chemie. 3e AuÜ. Mit Fig. Auf Grundlage von ,Muspratt's Chemie in Anwendung auf Künste und Gewerbe ' frei bearbeitet. 7 Bnde. Braunschw. 1874— 1880. 4to.*

4978 Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke wijsbe-

2 geerte te Rotterdam. Rotterd. 4to.*

(Versiag der ajg. verg. van 30 Sopt. 1919, met bijvoegsel. — Progr. der Wetensch. prjjsvr. — Naamlijst der voorstanders en der leden.) (Verslag der alg. verg. van 30 Sept. 1922. — Naaml. Dec. 1923.)

4978 Herdenking van het 150-jarig bestaan van het Bataafsch

3 Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam. (Nieuwe verhandelingen van het Bataafsch Genootschap. IIe Reeks. VIII* Dl. II* Band). 4to*.

(o <%. \ ^-ordracht van H. A. Lorentz: De electrische stroom. Oude en t:cüwt denkbeelden).

4978 Waals J. D. v. d.), De wereld aether. (Uitg.: Volksuni 4 versiteirsbibliotheek). Haarlem. 1921. Svo.

Sluiten